Naventi Fonder AB
Måndag, 15 maj 2017

Veckobrev

Sammanfattning

  • Nya all time high på S&P500
  • Ökning av tillväxtmarknader i Flexfonderna
  • Köp av gröna obligationer i Balanserad Flex och Defensiv Flex

Förvaltarkommentar

Förra veckan rådde fortsatt positiv stämning på de globala börserna och det amerikanska S&P500-indexet noterade nytt all time high. Det som är intressant är att volatilitetsindexet VIX befinner sig på den lägsta nivån sedan 1993.

Priset på Brent-olja steg med cirka 4% under föregående vecka, återhämtningen var driven i stort sett av lägre oljelager i USA. Det stigande oljepriset har haft en positivt effekt på exportörer av råvaror. Vidare bröt det breda MSCI Emerging Markets indexet under förra veckan en viktig nivå på 1 000 punkter, första gången sedan 2015. Makrostatistiken från Europa är fortsatt positiv med tysk BNP-tillväxt om 0,6% samt en fortsatt stigande svensk inflation (kom in på 1,9%, drivet bl.a. av dyrare utlandsresor).

Vi ökade under föregående vecka exponeringen mot den kinesiska IT-sektorn i Flex-fonderna och i Tillväxtmarknadsfond genom köp av bl.a. Tencent Holdings.

Reaktionerna efter Macrons valseger har varit positiva på de finansiella marknaderna, men trots den stora segermarginalen för Macron så tror många att han inte är lösningen på Frankrikes ekonomiska problem. I juni är det parlamentsval och frågan är hur många platser Macrons parti kan få i nationalförsamlingen. Får han inte mer än hälften av platserna i parlamentet, så får Macron svårt att driva igenom sin politik.

De senaste veckorna har euron stärkts mot den svenska kronan och vi har under veckan sålt av en del av vår valutaexponering mot euron. Vi tycker i dagsläget att nivåerna runt 9,70 i euro/sek är attraktiva nivåer att sälja på.

I obligationsportföljen tog vi vinst i bl.a. Husqvarna och MTG utgivna i svenska kronor samt i Teekay utgiven i norska kronor. Vi var även aktiva under förra veckan och köpte nyemitterade obligationer i Intesa Sanpaolo och i Volvo Finans nya gröna obligation.

Förvaltarteamet

Naventi Fonder

Avkastning

Strategi*
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
Off
Tillv. fond
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,5 %
0,9 %
1,2 %
1,0 %
2,3 %
0,3 %
0,3 %
YTD
3 %
3 %
4 %
6 %
5 %
9 %
5 %

Nyhetsveckan

  • Russia and Saudis back extending oil output cuts [FT, den 15 maj 2017]
  • Merkel’s Party Wins State Election in Germany [WSJ, den 15 maj 2017]

Inför veckan

tis, BNP
ons, KPI
tors, BNP

Värdeutveckling

Klicka här för PDF