Naventi Fonder AB
Torsdag, 3 augusti 2017

Månadsrapportering juli 2017

Förvaltarkommentar

Under månaden rapporterade de flesta bolagen för det andra kvartalet 2017. Överlag påvisar bolagen tillväxt, dock var förväntningarna högt ställda inför rapportsäsongen, vilket resulterade i nedgångar på bland annat de nordiska börserna.

I Kina fortsätter den ekonomiska tillväxten att vara stark, 6,9% under andra kvartalet, vilket var något starkare än prognoserna och mottogs positivt av marknaden med börsuppgång som följd. Framförallt är det exporten som drivit tillväxten i Kina. Det är bra då vi har ökat upp aktieexponeringen mot Kina sedan en tid tillbaka.

Vid den europeiska centralbankens, ECB, senaste möte gavs inga nya detaljer kring hur och när de planerar att reducera stödköpsprogrammet. Marknaden tolkade ECB som hökaktiga, vilket lyfte euron under månaden till de starkaste nivåerna mot den amerikanska dollarn på över två.

Den amerikanska centralbanken, FED, lämnade räntan oförändrad vid sitt senaste räntemöte och bjöd på få överraskningar i kommunikén. Den enda egentliga nyheten var att FED gör sig redo att ”ganska snart” påbörja sin nedbantning av sin enorma balansräkning på cirka 4 500 miljarder dollar. ”Ganska snart” skulle kunna innebära att nedbantningen påbörjas redan vid nästa möte i september. Det skulle sannolikt ha en något inbromsande effekt på ekonomin som gör att FED troligen kommer att skynda långsammare med räntehöjningarna framöver.

Svensk makrodata fortsätter att komma in starkt och Sveriges BNP växte med hela 1,7% under andra kvartalet jämfört mot första kvartalet samt med hela 4,0% jämfört med andra kvartalet 2016. Även den svenska detaljhandeln för juni kom in starkt samt att den svenska inflationen är på den högsta nivån sedan 2009. Det här har gjort att den svenska kronan har stärkts rejält under juli månad mot den amerikanska dollarn. Även svenska räntor har stigit och de största uppgångarna har skett i de kortaste löptiderna.

Vi behåller en fortsatt hög aktieexponering i våra Flexfonder, då vi anser att möjligheten till avkastning är större för aktier jämfört med räntor i nuvarande marknadsläge. Vi har fortsatt att minska vår valutaexponering mot utländska valutor under månaden avseende Flexfonderna, vilket har bidragit positivt till avkastningen i juli.

Under juli steg oljepriserna med cirka 10%, vilket hjälpte MSCI Emerging Markets indexet klättra upp över 1070 nivån. Tillväxtmarknaderna utvecklades relativt starkt och har gått bättre än USA och Europa. Ett av skälen är dollarförsvagningen som brukar gynna tillväxtekonomier. I lokalvaluta har sektorerna telekom och IT utvecklats bäst globalt, och sektorerna som tappade mest var health care och industri.

Månadsrapport för respektive fond finner du till höger.

Stockholm den 3 augusti 2017

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning 2017

Fond
Def. Flex
Bal Flex
Off. Flex
Offensiv
Tillväxt
Movestic Bal.
Movestic Off.
OMX index
MXWO [SEK]
Mtd
0.6%
0.3%
0.3%
-0.5%
1.2%
-0.8%
-1.3%
-3.4%
-2.0%
Ytd
2.9%
1.4%
0.6%
1.3%
3.4%
1.8%
2,1%
2.0%
-0.3%

Månadsrapporter

Naventi Defensiv Flex

Naventi Balanserad Flex

Naventi Offensiv Flex

Naventi Offensiv

Naventi Tillväxtmarknadsfond

Movestic Naventi Balanserad

Movestic Naventi Offensiv