‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Naventi Fonder AB

månadsbrev november 2017

Tisdag, 5 december 2017

alt_text

Förvaltarkommentar

Aktier
Riskaptiten i marknaden fortsätter överlag att vara positiv, trots att den Europeiska centralbanken, "ECB", kommer att trappa ned stödköpen samtidigt som USAs centralbank, "FED", planerar ännu en räntehöjning i december.

Anledningen till den fortsatta goda riskaptiten är ett flertal stödjande faktorer, såsom det generellt låga ränteläget, starka ekonomiska siffror i både Europa och USA, kombinerat med att USA sannolikt kommer att få igenom skattereformer, som på sikt kan bli en katalysator för USAs ekonomi.

Dock har det geopolitiska riskerna ökat i omvärlden, då Nordkorea fortsätter med utvecklingen av sitt kärnvapenprogram. Trots att tonläget har hårdnat mellan Nordkorea och omvärlden, verkar dock marknaden inte särskilt oroad. USA och tillväxtmarknaderna utvecklades bäst under månaden, medan Sverige/Norden hade en negativ utveckling.

Räntor och valutor
Signifikant är att centralbankerna, med ECB i spetsen generellt håller öppet för mera stimulanser om det skulle behövas. Om inflationen inte tar fart och tillväxten i ekonomierna inte växer tillräckligt bra, kommer mera monetära stimulanser från centralbankerna.

Den svenska kronan har tappat rejält mot euron den senaste tiden och handlas nära den psykologiska nivån 10,00 EUR/SEK. Dock kan vi konstatera att kronan faktiskt har stärkts mot de flesta stora valutorna, förutom mot euron. Det är alltså euron som gått starkt, vilket troligen kan förklaras med återhämtningen av konjunkturen som pågår i Europa. Detta stödjer även vår aktieallokering med övervikt mot europeiska bolag i cykliska branscher.

Vi fortsätter att i Flexfondernas obligationsdel och i Företagsobligationsfonden ha tonvikt på stora likvida obligationsutgåvor i europeisk bank, försäkring, industri och logistik.
Stockholm den 5 december 2017

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning 2017

Fond Mtd Ytd
Def. Flex0.0%5.9%
Bal Flex0.2%7.3%
Off. Flex0.4%8.6%
Offensiv-0.3%8.3%
Tillväxt1.2%12.5%
Movestic Bal.0.6%6.3%
Movestic Off.0.9%9.0%
OMX index-3.5%6.1%
MXWO [SEK]2.2%11.9%
Naventi Defensiv Flex
Naventi Balanserad Flex Strategi
Naventi Offensiv Flex
Naventi Offensiv
Naventi Tillväxtmarknadsfond
Movestic Naventi Balanserad
Movestic Naventi Offensiv

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr kan hämtas på www.naventi.se. Fonderna investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Naventi Fonder AB, Box 3208, 08-700 52 60

© 2021 Naventi Fonder AB, alla rättigheter förbehållna. Klicka här för att avregistrera dig

Kan du inte se nyhetsbrevet? Klicka här för att se det i en webbläsare