‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Naventi Fonder AB

Månadsrapporter februari 2018

Tisdag, 6 mars 2018

alt_text

Förvaltarkommentar

Februari började med kraftiga nedgångar på aktiemarknaderna som vi inte upplevt sedan 2011. Börsfallet raderade ut de mesta av 2018 års uppgång. Paradoxalt nog beror nedgångarna på aktiemarknaderna till stor del av den starkare tillväxten i världen, vilket medför att flera centralbanker kan komma att strama åt penningpolitiken framöver med stigande räntor. Framför allt är det den amerikanska 10-åriga statspappersräntan som har testat nya högsta nivåer nära 3,00% under månaden. Detta till trots, så återhämtade sig världens börser en del i slutet av februari och riskviljan är åter relativt bra.

Våra fonder har klarat sig bra under nedgången och samtliga ligger på plus sedan årsskiftet. Vi är fortfarande positiva till marknaden och anser att börserna har goda möjligheter att vända uppåt igen. Det beror på ett flertal stödjande faktorer, såsom att världens ledande centralbanker fortfarande för en mycket expansiv penningpolitik samt att de sannolikt kommer att öka stimulanserna igen om det skulle behövas. Dessutom är den globala konjunkturcykeln mer synkroniserad nu än tidigare och ser ut att ta fart. Framförallt ser den europeiska konjunkturen ut att komma igång igen, drivet av dragloket Tyskland som ser mycket starkt ut. Även utvecklingsekonomier ser ut att kunna fortsätta att ha bra tillväxt framöver.

Riksbanken bibehöll reporäntan på -0,50% vid sitt senaste möte, men justerade samtidigt ned inflationsprognosen under 2018. Riksbankens egna prognoser pekar nu på att den första räntehöjningen sker under andra halvåret 2018. Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet och röstade för en höjning med 25 punkter med hänvisning till Sveriges starka ekonomiska utveckling.

I slutet av januari höjde den Internationella Valuta Fonden, IMF, den globala tillväxtprognosen med 0,2% till 3,9% för både 2018 och 2019 och pekade särskilt ut Tyskland, Italien och Nederländerna som anses ha bäst potential i Europa. Även företagens rapporter har det senaste kvartalet i många fall överträffat analytikernas förväntningar både i Europa och i USA. Detta gör att vi fortsatt ser bra potential i cykliska sektorer där företagens vinster gynnas positivt av konjunkturuppgången.

Månadsrapporter för fonderna finner du till höger.
Stockholm den 6 mars 2018

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning 2018

Fond Mtd Ytd
Företagsobl. -0.1%0.3%
Def. Flex0.6%2.0%
Bal Flex1.3%3.5%
Off. Flex2,0%5,0%
Offensiv2.0%3.9%
Tillväxt1.7%5.6%
Movestic Bal.0.3%0.9%
Movestic Off.0,.67%1.4%
OMX index-0.6%0.4%
MXWO [SEK]0.5%1.8%
Naventi Global Företagsobligationsfond
Naventi Defensiv Flex
Naventi Balanserad Flex
Naventi Offensiv Flex
Naventi Offensiv
Naventi Tillväxtmarknadsfond
Movestic Naventi Balanserad
Movestic Naventi Offensiv

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr kan hämtas på www.naventi.se. Fonderna investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Naventi Fonder AB, Box 3208, 08-700 52 60

© 2021 Naventi Fonder AB, alla rättigheter förbehållna. Klicka här för att avregistrera dig

Kan du inte se nyhetsbrevet? Klicka här för att se det i en webbläsare