Naventi Fonder AB
Måndag, 26 mars 2018

Veckobrev

Sammanfattning

  • Volatil börs ger selektiva köplägen
  • FED höjer räntan som väntan

Förvaltarkommentar

Volatiliteten har ökat på världens börser bl.a. på grund av Donald Trumps annonsering av strafftullar mot Kina och begränsningar av kinesiska direktinvesteringar. I dagsläget tror vi inte på ett större handelskrig då USAs tullar endast är ett par procent av deras totala import från Kina. Oljepriserna steg över 70 dollar per fat vilket gjorde att energisektorn lämnade ett positivt bidrag till fondernas avkastning.

De volatila marknaderna ger selektiva köplägen i bra bolag och det ser fortsatt positivt ut överlag för aktier med stimulanser från centralbanker samt ökade vinster hos bolagen.

Den nya amerikanska centralbankschefen Jerome Powell gjorde ingen besviken och höjde som väntat styrräntan med 25 punkter vid sitt senaste möte. Det låg stort fokus på ledamöternas räntebanor och de indikerar nu tre höjningar under 2018. Ränteprognosen för 2019 höjdes till tre höjningar. FEDs syn på ekonomin var överlag positiv där man drog upp tillväxten och man förväntar sig lite högre inflation framöver. Marknadsreaktionerna var relativt små på beskedet.

Den svenska kronan har återhämtat sig något efter den kraftiga försvagningen mot euron som inleddes i början på februari från cirka 9,77 till cirka 10,24 som högst i början av mars. Vi tror att kronan kan fortsätta att handlas svagt ett tag till då börsbolagens utdelningssäsong sätter i gång under andra halvan av mars, då de utländska ägarna tar hem en del av utdelningarna som de erhållit.

Förvaltarteamet

Naventi Fonder

Avkastning

Strategi*
Def. Flex
Glob. Föret.
Bal. Flex
Off. Flex
Off
Tillv. fond
OMX
Världind. [SEK]
WTD
-1,1 %
0,2 %
-2,3 %
-3,0 %
-2,8 %
-2,7 %
-3,83 %
-4,0 %
YTD
1 %
1 %
1 %
2 %
1 %
3 %
-3 %
-2 %

Nyhetsveckan

  • China confident it can keep US trade clash in check [FT, den 25 mars 2018]
  • Markets think trade war is good for "absolutely nothing" [The Economist, den 23 mars 2018]

Inför veckan

ti, Sveriges Producentprisindex
on, Svenska Detaljhandelssiffror
on, BNP
to, BNP

Värdeutveckling

Klicka här för PDF