Naventi Fonder AB
Torsdag, 5 april 2018

Månadsrapportering mars 2018

Förvaltarkommentar

Aktier
Månaden präglades av mycket volatila marknader. De handelshinder som Donald Trump nu har infört mot bl.a. Kina har tyvärr drabbat den annars så positiva globala riskviljan och ersatts med kraftiga rörelser på världens börser och räntenedgångar.

Våra fonder har klarat sig relativt bra trots de volatila börserna. Dock kommer volatiliteten på aktiemarknaderna med stor sannolikhet att bestå en tid till. Som alltid kommer detta att ge upphov till nya möjligheter för selektiva köplägen och vi är fortfarande försiktigt positiva till de globala aktiemarknaderna (så länge det inte blir ett fullskaligt handelskrig). Detta beror på att tillväxten i världen fortfarande är god och att företagens vinster ser ut att fortsätta att komma in starkt, framför allt i Europa.

Vi tror att första kvartalets bolagsrapporter kan komma att överraska positivt och att lågräntemiljön sannolikt kommer att bestå en bra tid framöver, då centralbankerna fortsätter att stimulera världsekonomin samt att centralbankerna troligen kan komma att öka stimulanserna om det skulle behövas.

Teknologisektorn har under månaden fått stryk, bland annat p.g.a. att Donald Trump jagar Amazon med blåslampa då han anser att bolaget ska betala mera för posttransporterna samt Facebooks hantering av användarnas uppgifter. Även de nya handelstarifferna kan slå hårt mot både amerikanska teknologibolag som använder kinesiska komponenter i deras produkter (t.ex. Apple) samt kinesiska bolag som sannolikt kommer att sälja mindre till amerikanska företag. Några av våra kinesiska teknologiinnehav som t.ex. Tencent, Alibaba och JD drabbas också negativt, trots att de är ”lokala” kinesiska aktörer. Här kan det dock uppstå bra möjligheter att öka i innehaven på lägre nivåer.

Räntor och valutor
Under månaden höjde den nya amerikanska centralbankschefen Powell som väntat USAs styrränta till 1,75%. Vi tror liksom många andra att det sannolikt blir två höjningar till under 2018 och cirka tre till fyra höjningar under 2019. Vi anser att risken ligger på nedsidan, dvs. att det blir färre höjningar i realiteten.

Den svenska kronan fortsätter att handlas mycket svagt mot både euron och den amerikanska dollarn. Detta beror bl.a. på dålig riskvilja, mjuk Riksbank samt utländska investerare som oroar sig för svenska banker p.g.a. vikande fastighetsmarknad.

Månadsrapporter för respektive fond finner du höger.

Stockholm den 5 april 2018

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning 2018

Fond
Företagsobl.
Def. Flex
Bal Flex
Off. Flex
Offensiv
Tillväxt
Movestic Bal.
Movestic Off.
MXWO [SEK]
Mtd
0.1%
-1.3%
-2.7%
-3,6%
-2.7%
-2.9%
-1.6%
-2,5%
-3.0%
Ytd
0.4%
0.6%
0.7%
1,1%
1.0%
2.5%
-0.9%
-1.3%
-2.6%

Månadsrapporter

Naventi Global Företagsobligationsfond

Naventi Defensiv Flex

Naventi Balanserad Flex

Naventi Offensiv Flex

Naventi Offensiv

Naventi Tillväxtmarknadsfond

Movestic Naventi Balanserad

Movestic Naventi Offensiv