‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Naventi Fonder AB

Månadsrapporter mars 2018

Torsdag, 5 april 2018

alt_text

Förvaltarkommentar

Aktier
Månaden präglades av mycket volatila marknader. De handelshinder som Donald Trump nu har infört mot bl.a. Kina har tyvärr drabbat den annars så positiva globala riskviljan och ersatts med kraftiga rörelser på världens börser och räntenedgångar.

Våra fonder har klarat sig relativt bra trots de volatila börserna. Dock kommer volatiliteten på aktiemarknaderna med stor sannolikhet att bestå en tid till. Som alltid kommer detta att ge upphov till nya möjligheter för selektiva köplägen och vi är fortfarande försiktigt positiva till de globala aktiemarknaderna (så länge det inte blir ett fullskaligt handelskrig). Detta beror på att tillväxten i världen fortfarande är god och att företagens vinster ser ut att fortsätta att komma in starkt, framför allt i Europa.

Vi tror att första kvartalets bolagsrapporter kan komma att överraska positivt och att lågräntemiljön sannolikt kommer att bestå en bra tid framöver, då centralbankerna fortsätter att stimulera världsekonomin samt att centralbankerna troligen kan komma att öka stimulanserna om det skulle behövas.

Teknologisektorn har under månaden fått stryk, bland annat p.g.a. att Donald Trump jagar Amazon med blåslampa då han anser att bolaget ska betala mera för posttransporterna samt Facebooks hantering av användarnas uppgifter. Även de nya handelstarifferna kan slå hårt mot både amerikanska teknologibolag som använder kinesiska komponenter i deras produkter (t.ex. Apple) samt kinesiska bolag som sannolikt kommer att sälja mindre till amerikanska företag. Några av våra kinesiska teknologiinnehav som t.ex. Tencent, Alibaba och JD drabbas också negativt, trots att de är ”lokala” kinesiska aktörer. Här kan det dock uppstå bra möjligheter att öka i innehaven på lägre nivåer.

Räntor och valutor
Under månaden höjde den nya amerikanska centralbankschefen Powell som väntat USAs styrränta till 1,75%. Vi tror liksom många andra att det sannolikt blir två höjningar till under 2018 och cirka tre till fyra höjningar under 2019. Vi anser att risken ligger på nedsidan, dvs. att det blir färre höjningar i realiteten.

Den svenska kronan fortsätter att handlas mycket svagt mot både euron och den amerikanska dollarn. Detta beror bl.a. på dålig riskvilja, mjuk Riksbank samt utländska investerare som oroar sig för svenska banker p.g.a. vikande fastighetsmarknad.

Månadsrapporter för respektive fond finner du höger.
Stockholm den 5 april 2018

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning 2018

Fond Mtd Ytd
Företagsobl. 0.1%0.4%
Def. Flex-1.3%0.6%
Bal Flex-2.7%0.7%
Off. Flex-3,6%1,1%
Offensiv-2.7%1.0%
Tillväxt-2.9%2.5%
Movestic Bal.-1.6%-0.9%
Movestic Off.-2,5%-1.3%
MXWO [SEK]-3.0%-2.6%
Naventi Global Företagsobligationsfond
Naventi Defensiv Flex
Naventi Balanserad Flex
Naventi Offensiv Flex
Naventi Offensiv
Naventi Tillväxtmarknadsfond
Movestic Naventi Balanserad
Movestic Naventi Offensiv

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr kan hämtas på www.naventi.se. Fonderna investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Naventi Fonder AB, Box 3208, 08-700 52 60

© 2020 Naventi Fonder AB, alla rättigheter förbehållna. Klicka här för att avregistrera dig

Kan du inte se nyhetsbrevet? Klicka här för att se det i en webbläsare