Naventi Fonder AB
Onsdag, 4 juli 2018

Månadsrapportering juni 2018

Förvaltarkommentar

Aktier
Juni har varit en händelserik månad med fokus på geopolitiska utspel och räntebesked. Amerikanska centralbanken, FED, höjde korträntan, medan Europeiska centralbanken, ECB, behöll styrräntan oförändrad, vilket var inprisat av marknaden på förhand. Vad som däremot överraskade något var FEDs hökaktiga ton, samt ECBs mjuka ton om framtida höjningar. En ökning av den europeiska styrräntan kommer troligtvis först andra halvåret 2019, vilket stärkte de europeiska börserna. De positiva effekterna från beskeden tyngdes dock kort därpå efter att Donald Trump beslutat att införa handelstullar på stål och aluminium. Samtidigt trappade han upp förslagen om tullar på en mängd olika varor från Kina samt biltullar mot Europa, vilket fick börserna att falla tillbaka.

Trots turbulensen kring ovanstående händelser stängde det breda amerikanska indexet S&P500 upp 0,48%, svenska OMXS30 på plus 0,58%, medan Euro Stoxx 50 föll något och stängde månaden strax under nollan.

Än har vi inte ett fullskaligt handelskrig och börserna världen över har klarat sig relativt bra, trots de aggressiva hoten om handelstullar på hundratals miljarder. Konsensus från länderna som drabbas av handelstullar från USA, är att bemöta dessa tullar med ”samma mynt”. För tillfället ser vi dock en relativt god riskvilja på marknaderna och vi tror på en stark utveckling inom finans- och teknologisektorn framöver. Makrodata visar fortfarande en stabil utveckling, men fokus framöver kommer troligtvis att vara på just handelstullarna, varvid vi analyserar utvecklingen noggrant för att vara förberedda med selektiva urval om läget eskalerar.

Räntor och valutor
För räntemarknaden har det varit utmanande med en hög volatilitet på marknaden, speciellt för obligationer utgivna av finansbolag i EUR och USD. Regeringsbildningen i Italien utgjorde största grunden till den negativa utvecklingen, men kvartalet har även präglats av utflöden från europeiska och amerikanska obligationsfonder vilket påverkat värderingarna negativt.

Nu har vi dock nått nivåer i jämförelse med statsobligationer, vilket historiskt sett ökat investerares aptit för företagsobligationer, därför ser vi potential inför kommande kvartal.

Månadsrapport för respektive fond finner du till höger.

Stockholm den 4 juli 2018

Förvaltarteamet

Naventi Fonder

Avkastning 2018

Fond
Företagsobl.
Def. Flex
Bal Flex
Off. Flex
Offensiv
Tillväxt
OMX index
MXWO [SEK]
Mtd
-0.4%
-0.2%
-0.2%
0.0%
0.1%
-2.7%
0.6%
1.3%
Ytd
-2.5%
0.9%
5.5%
8,7%
6.9%
4.2%
-1.2%
8.7%

Månadsrapporter

Naventi Global Företagsobligationsfond

Naventi Defensiv Flex

Naventi Balanserad Flex

Naventi Offensiv Flex

Naventi Offensiv

Naventi Tillväxtmarknadsfond