Naventi Fonder AB
Måndag, 25 mars 2019

Veckobrev

Sammanfattning

  • USAs centralbank lämnar räntan oförändrad och signalerar om en paus för räntehöjningarna under 2019
  • Bud om 43 miljarder dollar får vårt portföljbolag Worldpay att lyfta 10%
  • Vi deltog i emissioner från Castellum och Collector Bank, samt tog hem vinst i obligationer från Telia

Förvaltarkommentar

Aktier
Vår exponering mot USA ger utdelning, med en duvaktig amerikansk centralbank som lyfter börsen och motiverar högre värderingar. Europeiska börser hade en tuffare vecka med fortsatt fallande PMI-siffror och osäkerheten kring Brexit ligger kvar som en våt filt, trots att Theresa May lyckats förlänga utträdesdatumet till den 12 april eller den 22 maj 2019. Sistnämnda datumet gäller om det brittiska parlamentet röstar ja till utträdesavtalet.

Det breda amerikanska indexet S&P500 backade 0,3% och stängde därmed veckan svagt på minus. För Tyskland var det fortsatt tungt, med tillverknings-PMI på rekordlåga 44,7 ner från 48,0 sedan förra mätningen, vilket gjorde att tyska DAX-indexet föll med 2,5%. Kinesiska indexet Hang Seng steg 0,8%, medan japanska Nikkei levererade en uppgång om 2,6%. Indexförändringarna ovan är i svenska kronor räknat.

Vårt amerikanska portföljbolag Worldpay, som tillhandahåller infrastruktur för elektroniska betalningar, fick i måndags ett uppköpserbjudande om 43 miljarder dollar från Fidelity National Information Services (FIS), en leverantör av betalningslösningar. Worldpays aktie steg med 10% efter budet, en nivå vi såg som rimlig och tog hem vinst genom att helt avveckla innehavet under förra veckan.

Vi ser att trenden för denna typ av förvärv är stark och tror på en fortsatt konsolidering av marknaden, varvid likviditeten från försäljningen placeras i ett konkurrerande bolag, nämligen Global Payments. Bolaget grundades år 2000 och har sedan dess gjort ett flertal förvärv och byggt upp ett kundregister med kända aktörer som till exempel Vodafone och Virgin Atlantic, samtidigt som bolaget är duktiga på att integrera sina lösningar i ett flertal plattformar. Dess marknadsvärde har nästan dubblats sedan 2016, vilket vi ser som ett kvitto på dess framgångskoncept och i en färsk studie från McKinsey spås en omsättning av globala betalningar om hela 3 triljoner dollar år 2022. Vi ser bolaget som en potentiell uppköpskandidat och med en stark efterfrågan på denna typ av tjänster, ser vi en god uppsida i aktien.

Räntor och valutor
Under veckan som gick träffade vi vice riksbankschefen, Martin Flodén, där kontentan är att han inte ser några behov av en räntehöjning i närtid. Den svenska kronan tappade ytterligare i värde mot den amerikanska dollarn och euron under veckan.

Norge höjde räntan med 0,25%-enheter till 1.0%, samtidigt som det finns 50% chans till ytterligare två höjningar i år.

Under förra veckan lämnade USAs centralbank som väntat räntan oförändrad. BNP-prognosen justerades ner något och deras räntebana pekar nu på oförändrad ränta under 2019 med en höjning under 2020. Motsvarande prognos, indikerade så sent som i december på 2 räntehöjningar under 2019. Amerikanska 10-års räntan fortsätter ned och handlar nu under 2.50%.

Även i Europa fortsätter räntan på statsobligationer att falla. I Tyskland handlar nu en 10-årig obligation under 0%, vilket är den lägsta nivån sen 2016.

Trots att primärmarknadsaktiviteten tilltagit fortsätter riskaptiten för företagsobligationer att vara hög. Kreditspreadarna fortsätter att gå ihop både för High Yield och Investment Grade-obligationer, vilket bidrar till en god överavkastning.

Under veckan deltog vi i emissioner från Castellum, Axactor samt Collector Bank. Samtliga mottogs väl av marknaden. I övrigt ökade vi innehavet i det norska inkassobolaget B2 Holdings. Ledningen i B2 Holdings meddelar att ökat fokus kommer att läggas på att sänka sin skuldsättningsgrad, vilket vi tror kommer ha en positiv påverkan på obligationspriset och så småningom på dess kreditbetyg.

Vi har även investerat i obligationer från BillerudKorsnäs och samtidigt passat på att ta vinst i Gjensidige samt Telia. Telia har handlats väldigt starkt i år, men med den senaste diskussionen om att svenska staten eventuellt kommer se över sin ägarandel ser vi en ökad risk för en rekyl.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,2 %
0,2 %
0,5 %
0,8 %
-1,2 %
-0,2 %
YTD
2,3 %
6,1 %
13,4 %
19,6 %
11,9 %
15,9 %

Nyhetsveckan

  • Donald Trump and Jair Bolsonaro heap praise on each other [FT, den 20 mars]

Inför veckan

tis, producentprisindex
tis, Bygglov
tis, Konsumentförtroendeindex
tors, Bruttonationalprodukt
fre, Bruttonationalprodukt
fre, Arbetslöshetssiffror
fre, Bruttonationalprodukt

Värdeutveckling

Klick här för PDF