Naventi Fonder AB
Måndag, 15 april 2019

Veckobrev

Sammanfattning

  • Stigande börser i spåren av starka rapporter och duvaktiga centralbanker
  • Stark kvartalsrapport från JPMorgan får aktien att lyfta
  • Vårt obligationsinnehav i SBB rusar, då fastighetsbolaget får höjt kreditbetyg

Förvaltarkommentar

Aktier
Börserna fortsatte upp under veckan, samtidigt som volatilitetsindexet, VIX, fortsatte att falla ner mot 12%-nivån. Uppgångarna drevs till stor del av Europeiska centralbankens fortsatt duvaktiga räntebesked, tillsammans med protokollet från USAs centralbank och under fredagen startade den amerikanska rapportsäsongen med JPMorgan som levererade fina siffror.

Det breda amerikanska indexet S&P 500 steg 0,57%, medan den tyska börsen, DAX, genererade en uppgång om 0,76% under förra veckan. Japanska Nikkei steg 0,16% och det kinesiska indexet Hang Seng stängde veckan på minus 0,35%. Indexförändringarna är i svenska kronor räknat.

Rapporten från vårt portföljbolag JPMorgan var minst sagt positiv och satte en god ton för både sektorn och marknaden som helhet. Under fredagshandeln steg aktien 4,96%, då den justerade omsättningen landade på imponerande 29,85 miljarder dollar, en siffra som kan jämföras med en konsensusbild om 28,36 miljarder dollar. Flödena från "fixed income" är en av anledningen till den goda utvecklingen under första kvartalet, men även marginalen för räntenettot visade styrka och steg för det nionde kvartalet i rad, skillnaden mellan vad banken betalar för inlåning kontra vad kunderna betalar för sina lån.

Även bolag med försäljning av lyxprodukter visade styrka under veckan, med stark efterfrågan av denna typ av produkter. Indikationen kom från Louis Vuitton, som haft en bra start på året, där vi noterar en tillväxt inom produktlinjen mode och läder om 15%, vilket kan jämföras med marknadens förväntningar om 12%. Ringar på vattnet gav drivkraft åt hela sektorn som visat god motståndskraft även i turbulenta börstider.

Räntor och valutor
Marknaden för kreditobligationer i euro och amerikanska dollar har varit mer neutralt under veckan. Inom den nordiska marknaden har efterfrågan fortsatt visat styrka trots en relativt hög aktivitet i primärmarknaden, vilket vi sett inte minst inom obligationer noterade i norska samt svenska kronor.

I tidigare marknadsbrev kommenterade vi om ett underliggande behov av risk, samtidigt som flertalet fonder positionerat sig med en kassa. I veckan fick vi tillgång till fondflödesdata för mars och mycket riktigt visade statistiken på stora inflöden i räntefonder, vilket enligt läran om utbud och efterfrågan resulterat i högre priser.

Under veckan som gått deltog vi i emissionen från Digiplex, noterad i norska kronor. Bolaget är en ledande aktör inom datacenter på den nordiska marknaden och deras produkt är att tillgodose behovet av att överföra och lagra data för internetanvändning. Vi gillar bolagets stabila intjäning inom en sektor med stark efterfrågan, vilket också avspeglas i en väldiversifierad kundbas. Emissionen mottogs mycket väl och blev kraftigt övertecknad.

I övrigt passade vi på att ta vinst i stora delar av våra innehav i fastighetsbolaget SBB. Vi har under en tid köpt dessa obligationer med strategin att de under året kommer uppgraderas från High Yield till Investment Grade. I samband med en tilltänkt emission av hybridobligationer i euro meddelade kreditvärderingsinstituten S&P och Fitch att de förväntas höja SBBs rating till BBB-. Våra obligationer steg kraftigt på nyheten och vi passade då på att avyttra stora delar av innehaven.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,3 %
0,4 %
0,5 %
0,7 %
1,2 %
0,1 %
YTD
3,0 %
7,1 %
15,4 %
22,8 %
16,5 %
19,3 %

Nyhetsveckan

  • Japan wants better US access in return for free trade deal [FT, den 11 april]

Inför veckan

tis, Finansanalytikers förtroendeindex
tis, Industriproduktion
ons, BNP & Industriproduktion
ons, Konsumentprisindex
ons, OPEC-möte
tors, Inköpschefsindex
tors, Inköpschefsindex

Värdeutveckling

Klicka här för PDF