‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Naventi Fonder AB

Veckobrev v. 17

Måndag, 29 april 2019

alt_text

Sammanfattning

Starka bolagsrapporter och positiva prognoser från bolagen sätter tonen på marknaden
Amazon dubblar vinsten och pressar ner leveranstiden av varor till en dag
Portföljbolaget ServiceNow krossade förväntningarna och steg 14,6%
Vi avvecklade hela obligationsinnehavet i Deutsche Bank

Förvaltarkommentar

Aktier
Veckan har varit munter, med fokus på bolagsrapporterna som har fortsatt strömma in. Våra portföljbolag har påvisat imponerande räkenskaper och framtidsutsikterna från bolagens ledningar har varit betydligt starkare, en stor skillnad från den förra rapportsäsongen för fjärde kvartalet 2018. Den amerikanska ekonomin visar en underliggande styrka, där BNP-tillväxten kom in på starka 3,2% i fredags, efter att noterat 2,2% förra kvartalet. Privatkonsumtionen bromsade in med en tillväxt om 1,2%, vilket dock var 0,2%-enheter över marknadens förväntningar.

På indexnivå levererade japanska Nikkei-indexet en uppgång om 2,7%, medan europeiska EuroStoxx50-indexet steg 1,3%. Amerikanska S&P500-indexet steg 0,8%, svenska indexet OMXS30 genererade en uppgång om 1,1%, medan kinesiska Hang Seng-indexet steg 0,7%. Indexutvecklingen ovan är i svenska kronor räknat.

Fram till i fredags hade omkring 50 av våra portföljbolag redovisat sina kvartalsrapporter för årets första kvartal, där merparten visat siffror i linje med våra förväntningar eller bättre.

Amazon, som är vårt enskilt största aktieinnehav, redovisade en omsättning i linje med våra och marknadens förväntningar, där intäkterna för kvartalet noterade 59,7 miljarder dollar. Än mer imponerande var bolagets nettovinst om 3,56 miljarder dollar, att jämföra med vinsten för ett år sedan om 1,63 miljarder, vilket motsvarar en vinstökning över 200%. Vinsttillväxten är starkt kopplad till Amazons mycket lönsamma molntjänster som påvisade stark efterfrågan. Vi är positiva till bolaget, med en urstark positionering och kompetenta ledning, där vdn Jeff Bezos avslöjade att leveranstiden för en vara nu ska kapas till en dag för deras så kallade Prime-medlemmar, ett initiativ som stärker deras kunderbjudande avsevärt.

När vi talar om strukturella trender så tror vi att många i Sverige är bekanta med bolag som Foodora eller Wolt, två bolag som tillhandahåller en applikation i din mobil, där du kan klicka hem mat till dörren från en mängd restauranger. Detta är en trend som vi ser stark tillväxt i och en aktör med intressant position på den amerikanska marknaden är bolaget GrubHub som vi investerat i sedan en tid tillbaka och valde att öka vårt innehav i inför rapporten. De har i dagsläget över 19 miljoner aktiva kunder, avtal med över 115 000 restauranger och i kvartalsrapporten som publicerades i torsdags redovisades en omsättning omkring 324 miljoner dollar, att jämföra med siffran från Q1 2018 som noterade 232 miljoner dollar, en imponerande intäktsökning om 39%.

Vidare steg vårt portföljbolag ServiceNow hela 14,6% under veckan, då rapporten krossade förväntningarna både vad gäller omsättning och vinst. Bolaget som tillhandahåller molntjänster ökade omsättningen med 34% och våra analyser tyder på en fortsatt stark efterfrågan på deras tjänster.

Räntor och valutor
Riskviljan i räntemarknaden fortsätter vara god och många rapporter visar på fortsatt bra intjäning. Under veckan hade svenska Riksbanken ett penningpolitiskt möte, där räntan lämnades oförändrad som förväntat, men mer oväntat justerades räntebanan ner. Nästa räntehöjning planeras ske i slutet på året eller i början av nästa år pga den senaste tidens låga inflation. Nyheten fick svenska statsobligationer att falla kraftigt, samtidigt som den svenska kronan försvagades kraftigt. Den svenska kronans värde mot den amerikanska dollarn noterar nu 16 års lägsta.

Att räntan nu förväntas vara låg längre än man tidigare kommunicerat gynnar räntekänsliga sektorer som fastighetssektorn. Vi har därför sett en fortsatt stark utveckling för våra innehav inom fastighetssektorn.

Under veckan ökade vi innehaven i Indutrade, Nibe, Getinge och Castellum, men tog samtidigt hem vinst i delar av innehaven i Jyske Bank, Klövern, Resurs och Fastator. Vi avvecklade även helt ett innehav i Deutsche Bank efter att sammanslagningen med Commerzbank inte verkar bli av.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi WTD YTD
Glob. Föret.0,2 %3,5 %
Def. Flex0,6 %7,9 %
Bal. Flex1,3 %16,9 %
Off. Flex2,5 %25,9 %
OMX1,1 %19,9 %
Världind. [SEK]2,5 %23,0 %

Nyhetsveckan

Riksbank pushes back rate rise forecast, sparking Sharp krona drop [FT, den 25 april]
US economy defies slowdown fears with 3.2% first-quarter growth [FT, den 26 april]

Inför veckan

mån, Handelsbalansen
tis, Tillverknings- & tjänsteindex PMI
tis, Arbetslöshetsstatistik
tis, Bruttonationalprodukt
tis, Konsumentförtroendeindex
tis, Förväntad husförsäljning
ons, Räntebeslut
ons, Råoljelager
ons, Tillverkningsindex för industrisektorn
tors, Caixin Tillverkningsindex
tors, Economic Forecast
tors, Räntebeslut
fre, Konsumetprisindex
fre, Arbetslöshetssiffror
fre, ISM Prisindex för icke tillverkningsindustrin

Värdeutveckling

Klicka här för PDF

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr kan hämtas på www.naventi.se. Fonderna investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Detta är marknadsföringsmaterial och ska inte ses som investeringsrådgivning i det enskilda fallet. För personlig rådgivning avseende fonder, vänligen kontakta din förmedlare eller Naventi Fonder AB.

Naventi Fonder AB, Box 3208, 08-700 52 60

© 2021 Naventi Fonder AB, alla rättigheter förbehållna. Klicka här för att avregistrera dig

Kan du inte se nyhetsbrevet? Klicka här för att se det i en webbläsare