‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Naventi Fonder AB

Veckobrev v. 18

Måndag, 6 maj 2019

alt_text

Sammanfattning

Tilltalande bolagsrapporter och duvaktiga centralbanker ger återigen stöd åt börsen, med viss osäkerhet relaterat till handelsavtal mellan USA och Kina
Vi ökar aktieinnehaven i Vinci och Fevertree
Vi köper obligationer utgivna av M2 Asset Management

Förvaltarkommentar

Aktier
En positiv vecka, där marknaden återigen stöttades av duvaktiga centralbanker och starka kvartalsrapporter. I slutet av veckan ryktades det att ett handelsavtal mellan USA och Kina kan komma att presenteras på fredag, vilket gynnade börsklimatet. Dock gick Donald Trump ut i helgen med hot om ytterligare tullar mot Kina, vilket fick marknaden i Kina nu på morgonen att gå ner.

Förra veckan tog kinesiska HangSeng-indexet täten med en uppgång om 2,2%, där kvartalssiffran för BNP var bättre än väntat samtidigt som exportsiffran visar på återhämtning. Europeiska EuroStoxx600-indexet steg 0,7%, medan amerikanska S&P500 genererade en uppgång om 0,8%. På hemmaplan backade OMXS30 med 1%, följt av danska OMXC20CP-indexet som föll med 0,5%. Indexutvecklingen ovan är i svenska kronor räknat.

Hur ett eventuellt handelsavtal mellan USA och Kina kommer att falla ut är ännu oklart, men med tidigare fokus på tekniksektorn och givet den starka rekylen inom flertalet av våra bolag inom sektorn beslutade vi att reducera risken. Därmed viktade vi ner innehaven i halvledarbolagen Micron Technology, Taiwan Semiconductors, Lam Research och Broadcom vilka har stigit omkring 30-60% i år.

Även oljesektorn har utvecklats starkt och där är oljepriset en stor del i uppgången. Med ett oljepris som stärkts markant och handlats mellan 70-75 dollar fatet ser vi en lägre riskbelöning och viktade därmed ner exponeringen i bl.a. Aker BP.

Likviditeten från försäljningen ovan har delvis allokerats till bolag inom infrastruktur. Vi ser potential från eventuella stimulanser för att stärka BNP-tillväxten i Europa och ökade därmed innehavet i det franska bolaget Vinci. Bolaget har starka kassaflöden och kvartalsrapporten visade en stabil intäktsökning om 10% och orderboken växte med cirka 10%.

Vidare köpte vi mer aktier i dryckesbolaget Fevertree. Deras drycker och mixers konsumeras av kunder med höga krav och i dagsläget använder 9 av de 10 bästa restaurangerna i världen deras produkter. Räkenskaperna visar på stark tillväxt, ingen skuldsättning och en imponerande avkastning på investerat kapital, vilket uppgår till 37%.

Räntor och valutor
Riskviljan är fortsatt god på kreditmarknaden, med stort intresse från köparsidan i både primär- och sekundärmarknaden.

Det var en makrotung vecka, där USAs centralbank lämnade räntan oförändrad, men arbetslösheten sjönk samtidigt till rekordlåga 3,6% och industridata var något över förväntan. Detta i kombination med svaga siffror för inköpschefsindex i Sverige pressade den redan svaga kronkursen mot dollarn, som i fredags stängde kring 9,54.

Under veckan köpte vi obligationer utgivna av M2 Asset Management, ett bolag inom fastighetsbranschen. Bolagets affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige. Obligationen är en high yield utgiven i svenska kronor (FRN).

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi WTD YTD
Glob. Föret.0,1 %3,6 %
Def. Flex0,4 %8,3 %
Bal. Flex0,9 %18,0 %
Off. Flex1,6 %27,9 %
OMX-1,0 %18,7 %
Världind. [SEK]0,8 %24,0 %

Nyhetsveckan

Eurozone manufacturing stuck in contraction in April [FT, den 2 maj]

Inför veckan

mån, Caixin Tjänsteindex PMI
mån, Inköpschefsindex
tis, JOLT:s Lediga jobb
ons, Export & Import
ons, Råoljelager
tors, Detaljhandelssiffror
tors, Prisindex i producent och importled
fre, Bruttonationalprodukt
fre, Konsumentprisindex

Värdeutveckling

Klicka här för PDF

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr kan hämtas på www.naventi.se. Fonderna investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Detta är marknadsföringsmaterial och ska inte ses som investeringsrådgivning i det enskilda fallet. För personlig rådgivning avseende fonder, vänligen kontakta din förmedlare eller Naventi Fonder AB.

Naventi Fonder AB, Box 3208, 08-700 52 60

© 2021 Naventi Fonder AB, alla rättigheter förbehållna. Klicka här för att avregistrera dig

Kan du inte se nyhetsbrevet? Klicka här för att se det i en webbläsare