‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Naventi Fonder AB

Veckobrev v. 19

Måndag, 13 maj 2019

alt_text

Sammanfattning

Handelstullar mellan USA och Kina åter i fokus, vilket leder till ökad volatilitet
Vi köper aktier i Intuit Inc och ökar innehavet i Stora Enso
Vi köper gröna och hållbara obligationer från Hemfosa och Millicom

Förvaltarkommentar

Aktier
USA höjde som utlovat tullarna mot Kina i slutet av förra veckan, men diskussionerna om ett avtal fortsatte mellan parterna. Flertalet rubriker förekom i marknaden gällande det heta ämnet, vilket genererade en ökad volatilitet på världens börser.

Börserna återhämtade sig under fredagshandeln, men det svenska indexet OMXS30 backade 4,1% under veckan, medan europeiska Euro Stoxx50-indexet föll 2,9%. Det amerikanska indexet S&P500-indexet klarade sig lindrigare undan till följd av en robust arbetsmarknad samt valutaeffekt och noterade en nedgång om 1,4%, medan det kinesiska indexet HangSeng-indexet föll 4,4%. Indexutvecklingen ovan är i svenska kronor räknat.

Under veckan köpte vi aktier i mjukvarubolaget Intuit Inc. som tillhandahåller online-produkter som bl.a. underlättar vardagen för små- och medelstora företag när det kommer till lönehantering, skatter och arkivering. Detta är ett område med en ökad efterfrågan och Intuits bolagsledning imponerar vad gäller avkastningen de får ut när de investerar i verksamheten genom strukturella förvärv, en siffra som de senaste fem åren snittat 35%, samtidigt som bolaget har en nettokassa och påvisar god historisk marginalexpansion.

I samband med en stark start på året och mer slagig handel p.g.a. osäkerheten gällande ett handelsavtal mellan USA och Kina, beslutade vi att minska exponeringen något i grafikkortsbolaget Nvidia. Aktien har stigit imponerande 26,6% i år inklusive utdelningar och vi ser risk från deras exponering mot Kina, som motsvarar omkring 25% av bolagets totala omsättning.

Inom vår nordiska exponering köpte vi mer aktier i Stora Enso, där vi ser multiplar på attraktiva nivåer och en strukturell efterfrågan på förnybara produkter inom flertalet branscher.

Räntor och valutor
På räntesidan påverkades framförallt den europeiska marknaden något negativt och spreadarna gick isär p.g.a. en oroligare marknad relaterat till de geopolitiska utspelen.

Däremot fortsatte den svenska marknaden att prestera väl och behovet av att köpa risk är relativt starkt, om än något mer neutralt än tidigare i år. Detta medför ett positivt klimat, där köparna är fler än säljarna, vilket gynnar obligationernas utveckling.

Vi deltog under veckan i två nyemissioner, en hållbarhetsobligation från Millicom och en grön obligation från det svenska fastighetsbolaget Hemfosa. Båda emissionerna var kraftig övertecknade och handlades väl i eftermarknaden.

Millicom, som är en mobil- och kabeloperatör verksam i Latinamerika och Afrika, var så kraftigt övertecknad att det beslutades att öka volymen från 1 till 2 miljarder SEK för att möta efterfrågan. Stort fokus är på kvinnors rätt i samhället och kapitalet ska även användas för att minska bolagets energikonsumtion och därmed sin miljöpåverkan, något vi på Naventi är stolta över att kunna bidra till via våra investeringar.

I Hemfosas fall handlar det om en 3-årig grön obligation, där kapitalet ska användas till gröna fastighetsinvesteringar, där energiförbrukningen i vissa fall kan reduceras med upp till 25%.

På valutafronten fick vi återigen se den svenska kronkursen försvagas mot både den amerikanska dollarn samt euron. Således är kronan på nivåer som inte noterats sedan finanskrisen 2008/09. Detta är delvis relaterat till svag makrostatistik, som tvingar Riksbanken att eventuellt skjuta på en framtida räntehöjning, men även påverkan från stundande handelsdiskussioner. En dollar kostade i slutet av veckan 9,65 kronor.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi WTD YTD
Glob. Föret.0,0 %3,6 %
Def. Flex-0,6 %7,7 %
Bal. Flex-1,8 %15,9 %
Off. Flex-2,0 %25,4 %
OMX-4,1 %13,8 %
Världind. [SEK]-1,6 %22,0 %

Nyhetsveckan

Facebook picks London as base for WhatsApp push into payments [FT, den 7 maj 2019]

Inför veckan

tis, Arbetslöshetssiffror
tis, Konsumentprisindex
ons, Industriproduktionssiffror
ons, Bruttonationalprodukt
ons, Bruttonationalprodukt
ons, Detaljhandelssiffror
tors, Bygglov
tors, Philadelphia Fed tillverkningsindex
fre, Konsumentprisindex

Värdeutveckling

Klicka här för PDF

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr kan hämtas på www.naventi.se. Fonderna investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Detta är marknadsföringsmaterial och ska inte ses som investeringsrådgivning i det enskilda fallet. För personlig rådgivning avseende fonder, vänligen kontakta din förmedlare eller Naventi Fonder AB.

Naventi Fonder AB, Box 3208, 08-700 52 60

© 2021 Naventi Fonder AB, alla rättigheter förbehållna. Klicka här för att avregistrera dig

Kan du inte se nyhetsbrevet? Klicka här för att se det i en webbläsare