‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Naventi Fonder AB

Veckobrev v. 20

Måndag, 20 maj 2019

alt_text

Sammanfattning

Handelstullar mot europeiska fordon skjuts fram 180 dagar vilket gav en viss optimism, dock fortsatt handelsoro mellan USA & Kina
Vi ökar aktieinnehavet i Moncler & köper aktier i Spotify
Vi deltar i nyemissionen av obligationer från den småländska framgångssagan Nibe

Förvaltarkommentar

Aktier
Efter en negativ start i förra veckan för världens börsmarknader steg humöret gradvis, då eventuella amerikanska fordonstullar mot Europa skjuts fram åtminstone 180 dagar.

Rapporterna från årets första kvartal börjar lida mot sitt slut och ett kluster av de som redovisade sina rapporter under veckan påvisade bra räkenskaper, vilket också bidrog till rekylen efter sättningen i måndags. Uppgångarna tyngdes något under veckans sista handelsdag, till följd av en försämrad relation gällande ett handelsavtal mellan USA och Kina.

På indexnivå steg det europeiska indexet EuroStoxx600 0,7%, följt av svenska OMXS30-indexet som steg 0,2%. Amerikanska S&P 500-indexet backade 0,6%, japanska Nikkei-indexet föll 0,5%, medan HangSeng tyngdes av handelsoron och stängde veckan på minus 1,9%. Samtliga indexsiffror ovan är i svenska kronor räknat.

Under veckan som gick fortsatte vi att köpa aktier i de nordiska laxbolagen; Mowi, Bakkafrost och Leroy Seafood Group. Vi ser en långsiktigt god efterfrågan av denna typ av mat och aktierna påvisar en relativt låg korrelation med konjunkturläge samt geopolitik.

En duvaktig centralbank i USA agerar krockkudde för aktiemarknaden i stort, men med eventuellt uteblivna räntehöjningar ser vi ett tuffare klimat för banksektorn. Därför har vi på marginalen skalat ner exponeringen mot våra amerikanska bankaktier. Detta till förmån för bolaget Shopify, vilka erbjuder en enkel helhetslösning online för den som vill starta e-handel. Shopify har de senaste fem åren haft en snitt-tillväxt om 85% sett till omsättningen, samtidigt som de är skuldfria och besitter en nettokassa på nära 2 miljarder dollar, något som bidrar till stabilitet och bådar gott för eventuella framtida förvärv.

Musiktjänsten Spotify har verkligen spridit sig som en löpeld det senaste decenniet och vi ser en intressant inlåsningseffekt, med trogna och trögrörliga kunder som integrerat sin vardag med tjänsten. Vi investerade under förra veckan i bolaget, som nu har omkring 159 miljoner aktiva användare, varav cirka 100 miljoner av dessa är betalande premiumkunder. Spotify vill växa i Indien, vilket är en stor marknad med en BNP-tillväxt omkring 7% och samtidigt utöka utbudet genom att lansera poddar. Vi ser intressant tillväxtpotential i bolaget och när vi blickar framåt, ser vi intäkterna från annonser, som idag endast motsvarar 10% av omsättningen, som en stark drivkälla för lönsamhet.

Inom vår europeiska aktieexponering gjorde vi en omviktning från det franska lyxbolaget Louis Vuitton, till det italienska bolaget Moncler. Louis Vuitton har utvecklats starkt och genererat en god avkastning, men vi ser större potential i det mer snabbväxande märket Moncler, där bolagsledningen med Remo Ruffini i spetsen, varit mycket duktiga på att genomföra lönsamma investeringar och vi noterar en imponerande avkastning på investerat kapital omkring 29% sett till förra räkenskapsåret.

Räntor och valutor
På räntesidan har riskviljan i kreditmarknaden varit mer neutral även under förra veckan, dels är detta relaterat till de svaghetstecken som börserna uppvisade, samt dels att det genomförs ett stort antal nyemissioner i primärmarknaden. Detta får konsekvenser i sekundärmarknaden, där aktiviteten ökar på säljsidan för att generera likviditet för att kunna ha utrymme att delta i nyemissionerna.

Vi deltog under veckan i två nyemissioner, där båda innehar kreditbetyget Investment Grade (IG). Den ena emitterades av det svenska fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, noterad i svenska kronor. Den andra företagsobligationen som vi deltog i emitterades av den småländska framgångssagan Nibe, även denna noterad i svenska kronor.

Nibe är främst känt för sina värmepumpar och vdn Gerteric Lindquist, som suttit vid posten sedan 1988, har tagit bolaget från klarhet till klarhet, med en väldiversifierad kundskara och starka kassaflöden. Detta är egenskaper som tilltalar oss när det kommer till obligationsinvesteringen i bolaget.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi WTD YTD
Glob. Föret.0,0 %3,6 %
Def. Flex-0,1 %7,8 %
Bal. Flex-0,1 %16,6 %
Off. Flex-0,4 %24,8 %
OMX0,2 %14,1 %
Världind. [SEK]-0,3 %21,6 %

Nyhetsveckan

Trump to delay car tariffs decision up to six months [FT, den 15 maj 2019]

Inför veckan

mån, Bruttonationalprodukt
tis, Befintlig husförsäljning
ons, Konsumentprisindex
tors, Bruttonationalprodukt
tors, Inköpschefsindex
tors, Nyförsäljning av hus
tors, Inköpschefsindex
fre, Orderingång av kapitalvaror

Värdeutveckling

Klicka här för PDF

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr kan hämtas på www.naventi.se. Fonderna investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Detta är marknadsföringsmaterial och ska inte ses som investeringsrådgivning i det enskilda fallet. För personlig rådgivning avseende fonder, vänligen kontakta din förmedlare eller Naventi Fonder AB.

Naventi Fonder AB, Box 3208, 08-700 52 60

© 2021 Naventi Fonder AB, alla rättigheter förbehållna. Klicka här för att avregistrera dig

Kan du inte se nyhetsbrevet? Klicka här för att se det i en webbläsare