Naventi Fonder AB
Måndag, 29 juli 2019

Veckobrev

Sammanfattning

  • Boris Johnson ny premiärminister i Storbritannien
  • Positivt momentum för Facebook och Visa
  • ECB lämnar räntan oförändrad

Förvaltarkommentar

Aktier
Rapporterna fortsätter att strömma in, som bidragit till en volatil utveckling för bland annat OMXS30-indexet. Mycket uppmärksamhet under veckan har riktats mot Storbritannien - i tisdags den 23 juli 2019 presenterades att Boris Johnson (Conservative Party) kommer att bli nästa premiärminister efter Theresa May. Boris Johnson meddelade att Storbritannien kommer att lämna EU den 31 oktober – oavsett om ett avtal förhandlas fram eller inte. Sålunda existerar fortfarande en makroekonomisk osäkerhet avseende Brexit under hösten.

I USA noterade vi under veckan att PMI sjönk och var under förväntan, vilket är en negativ indikation på marknadens utveckling i USA. Dock kan PMI avta under sommaren, varför inga förhastade slutsatser bör dras.

På indexnivå sjönk det europeiska indexet Euro Stoxx 50 med 1,7%, medan det kinesiska indexet Hang Seng stängde oförändrat. Svenska OMXS30-indexet steg 0,3%, det breda amerikanska indexet S&P500 steg hela 3,1%, medan japanska Nikkei 225 stängde veckan på plus 1,4%. Indexutvecklingen ovan är i svenska kronor räknat.

Ett antal av våra portföljbolag rapporterade för andra kvartalet under förra veckan. Tre nämnvärda rapporter är Facebook Inc, ABB och Visa. Facebook lämnade en rapport som var över förväntan mätt i omsättning och intäkt per aktie. Rapporten var även positiv avseende tillväxt i antalet användare. Enligt Facebook använder idag minst 2,7 miljarder människor någon av Facebooks applikationer varje månad. Vidare var det främst Asien som gav bidrag till tillväxten i antalet nya användare. Samtidigt är intäkten per användare i Asien lägre än i USA samt att bolaget förväntar sig lägre tillväxt i Europa och USA.

ABB lämnade en rapport som var i linje med marknadens förväntan. Dessvärre noterade vi att det tycks vara en kortsiktigt lägre efterfrågan på deras produkter i Europa och Kina, vilket kan komma att påverka bolaget kortsiktigt.

Visas rapport för andra kvartalet var över förväntan. Bland annat har betalningsvolymen och cross-border volymen ökat med 9% respektive 7% under löpande 12 månader. Aktiekursen reagerade positivt på rapporten samtidigt som flertalet analytiker höjde sina riktkurser.

Räntor och valutor
I veckan kom den Europeiska centralbanken, ECB, med sitt räntebesked där styrräntan som väntat lämnades oförändrad. Dock öppnades möjligheten upp för ytterligare stimulanser samt att nuvarande räntenivå kommer kvarstå eller sänkas till mitten av 2020.

Samtidigt fortsätter makro data att visa på vikande tillväxt. Senaste PMI-siffrorna för Europa var svaga och inte minst i Tyskland. För kreditmarknaden har den vikande datan hittills varit positiv för segmentet då det ökar sannolikheten för stimulanser från ECB.

För kreditmarknaden i SEK och NOK fortsatte det vara övervägande köpintressen för obligationer, mycket tack vare bristen på utbud.

På valutasidan reagerade det brittiska pundet negativt relativt den amerikanska dollarn på beskedet att Boris Johnson blir ny premiärminister i Storbritannien, dock återhämtade det sig något senare under veckan.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,11 %
0,36 %
0,79 %
1,38 %
0,33 %
2,40 %
YTD
4,26 %
8,94 %
18,71 %
28,26 %
14,33 %
25,56 %

Nyhetsveckan

  • Boris Johnson will be UK's new Prime Minister [CNN, 23/7-19]
  • Johnson: Storbritannien kommer att lämna EU i oktober [DI, 24/7-19]
  • Investors keep eyes peeled on central bank rate moves [FT, 24/7-19]

Inför veckan

Mån, Detaljhandelssiffror
Mån, Harmoniserade indexet för konsumentpriser
Tis, Förväntad husförsäljning
Tis, CB konsumentförtroendeindex
Ons, Tillverkningsindex PMI
Ons, Förändring i tysk arbetslöshetsstatistik
Ons, Konsumentprisindexet
Ons, BNP
Ons, Räntebeslut
Tors, Räntebelsut
Fre, Arbetslöshetssiffor
Fre, Detaljhandelssiffor

Värdeutveckling

Klicka här för PDF