Naventi Fonder AB
Måndag, 23 september 2019

Veckobrev

Sammanfattning

  • Relativt lugn börsvecka i spåren av FEDs räntesänkning och stabilisering av oljepriset
  • Vi ökar aktieinnehavet i mjukvarubolaget Adobe Inc.
  • Vi har deltagit i emissioner av obligationer utgivna från Nordax och Sanolium (Cambio)

Förvaltarkommentar

Aktier
Förra veckan var det en relativt stillsam handel och utveckling på världens börser i spåren av den amerikanska centralbankens räntesänkning. Samtidigt föll oljepriset tillbaka något efter lugnande besked från Saudiarabien, då skadan från drönarattacken kan repareras snabbare än vad marknaden hade väntat sig.

På indexnivå steg det japanska indexet Nikkei225 med 1,9%, följt av amerikanska S&P500-indexet som genererade en uppgång om 0,8%. Det tyska indexet DAX steg 0,6%, det svenska indexet OMXS30 steg 0,1%, medan kinesiska HangSeng-indexet stängde veckan på minus -2,3%. Indexutvecklingen ovan är i svenska kronor räknat.

Det var inte längesedan vi noterade slutet för rapportfloden för årets andra kvartal, men den amerikanska mjukvaruleverantören Adobe Inc var tidigt ute och publicerade under veckan sina räkenskaper för årets tredje kvartal. Både den justerade vinsten och omsättningen noterades över förväntan och nettovinsten på rullande 12-månaders basis steg med 15%. De imponerande räkenskaperna föll i skymundan efter att bolagsledningen sänkte prognosen något inför nästa kvartal, då bolaget befinner sig i en investeringsfas som kostar på marginalen kortsiktigt. Vi såg signalen som ett gyllene tillfälle att öka innehavet i bolaget, då bolaget investerar för framtida tillväxt och med deras historik ser vi en stark potential för vidare tillväxt över tid i bolaget. En produkt som har rullats ut är Adobe Light Room, ett bildredigeringsprogram i mobilen tillgängligt via molntjänst, där vi i rapporten noterade en användartillväxt om 130%. Detta är bara ett exempel på framgångarna bolaget skapar när de investerar för framtiden.

Räntor och valutor
Det var stort fokus under förra veckan på centralbanker där USAs centralbank, FED, sänkte styrräntan med 0,25% vilket var i linje med förväntningarna. I linje med konsensus lämnades räntan oförändrad från centralbankerna i Japan, Schweiz och Storbritannien. Däremot valde man i Norge att höja räntan med 0,25%.

Statsräntorna har under veckan fallit tillbaka något efter de senaste veckornas uppgång, vilket har gynnat våra innehav i företagsobligationer. I SEK har det fortsatt varit bra tillgång på nyemissioner. Vi har deltagit i Nordax och Sanolium (Cambio). Den sistnämnda var kraftigt övertecknad då många investerare likt oss bevisligen uppskattar deras affärsmodell, kundbas och förmåga att generera starka kassaflöden.

Under veckan har vi även valt att ta vinst i delar av innehav i Intrum, Indutrade och Jyske Bank.

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
*T.o.m.190920
WTD
0,22 %
0,40%
0,95 %
1,74 %
0,09%
0,88 %
YTD*
5,2 %
9,4 %
19,1 %
28,6 %
18,3 %
27,5 %

Nyhetsveckan

  • Fed cuts rates as policymaker splits deepen [FT, den 19 september 2019]
  • Norges Bank höjer styrräntan med 0,25 procentenheter [DI, den 19 september 2019]

Inför veckan

Mån, Tyska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin
Mån, Tillverkningsindex PMI
Tis, Tyskt affärsklimatindex
Tis, CB konsumentförtroendeindex
Ons, Räntebeslut
Ons, Nyförsäljning av hus
Tors, Sveriges Producentprisindex
Tors, BNP (Kvartalsvis)
Tors, Mexikanska styrräntebeslut
Fre, Svenska Detaljhandelssiffror
Fre, Tokyos konsumentprisindex

Värdeutveckling

Klicka här för PDF