Naventi Fonder AB
Måndag, 30 september 2019

Veckobrev

Sammanfattning

  • Börspress efter svagare europeisk data samtidigt som Donald Trump dras inför riksrätt
  • Vi köper aktier i Stendörren
  • Vi köper gröna obligationer utgivna av Hemfosa

Förvaltarkommentar

Aktier
Börserna pressades under förra veckan på nedsidan efter svagare europeiskt inköpschefsindex, samtidigt som det amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosi begär att Donald Trump ska ställas inför riksrätt.

På indexnivå sjönk det svenska indexet OMXS30 med -1,2%, det kinesiska HangSeng med -1,2% och det amerikanska indexet S&P 500 noterade en nedgång om -0,4%. Tyska EuroStoxx 600 backade -0,2% och det japanska indexet Nikkei 225 stängde veckan på -0,25%. Indexutvecklingen ovan är i svenska kronor räknat.

Våra fastighetsaktier gick starkt, med Fastighets AB Balder i spetsen, medan den cykliska konsumentsektorn tyngdes något, med den svenska takboxtillverkaren Thule i botten.

Vi ser potential i den svenska fastighetssektorn och investerade under veckan i Stendörren. Merparten av bolagets tillgångar består av lager följt av kontorslokaler, där efterfrågan ökat stadigt under åren. Vidare handlas aktien till en attraktiv premie i förhållande till konkurrenter och har samtidigt ett flertal intressanta projekt i portföljen.

Inom vår amerikanska aktieexponering ökade vi innehavet på marginalen i GrubHub. Bolaget är den amerikanska motsvarigheten till Foodora och levererar restaurangmat hem till dörren. Oron från ökad konkurrens pressade aktien under veckan, men samtidigt visar bolaget på god tillväxt och vi ser utrymme för flera aktörer på en marknad som fortsatt växer stadigt.

Räntor och valutor
Europeiska företagsobligationer pressades något på nedsidan efter svagare makrodata. Konkursen från flygbolaget Thomas Cook var inte helt överraskande, men bidrog även den till något sämre riskvilja i obligationsmarknaden.

Obligationer noterade i svenska samt norska kronor fortsatte att handla starkt under veckan, detta trots en hög aktivitet av nya emissioner från bolagen. Dock har många investerare fortfarande en nettokassa för investeringar vilket skapar en stor efterfrågan i marknaden.

Vi deltog i emissioner från Sanolium AB (Cambio) samt en grön obligation från Hemfosa. Båda noterades i svenska kronor och emissionerna mottogs väl av marknaden. I euromarknaden deltog vi i emissionen från Mandatum Life, ett livförsäkringsbolag som tillhör den välkända Sampokoncernen. Även i denna emission var trycket från köpsidan starkt, varvid emissionen blev kraftigt övertecknad.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,11 %
-0,22 %
-0,53 %
-0,94 %
-1,22 %
-0,36 %
YTD
5,3 %
9,2 %
18,4 %
27,4 %
16,9 %
27,0 %

Nyhetsveckan

  • Lower mortgage rates drive US pending home sales [FT, den 26 Sept 2019]

Inför veckan

mån, PMI
mån, Förändring i tysk arbetslöshetsstatistik
mån, BNP
tis, Räntebeslut
tis, KPI
tis, PMI
tors, ISM Prisindex
fre, Arbetlöshetssiffor

Värdeutveckling

Klicka här för PDF