Naventi Fonder AB
Måndag, 7 oktober 2019

Veckobrev

Sammanfattning

  • Fortsatt försvagning av makrodata, men förväntningar om räntesänkningar och stimulanser dämpar marknadens oro
  • Vi minskar aktieinnehavet i Softbank
  • Vi minskar obligationsinnehaven i Stora Enso, Jyske Bank, Ellevio, Millicom och Klövern

Förvaltarkommentar

Aktier
Global makrodata sjönk ytterligare under veckan och nu ökar trycket på USAs centralbank att sänka räntan samtidigt som förväntningarna inför kvartalsrapporterna kommit ner.

På indexnivå sjönk det svenska indexet OMXS30 med -3,2%, tyska EuroStoxx 600 backade med -2,1%, medan amerikanska S&P 500 stängde veckan på positiva 0,1%. Det kinesiska HangSeng-indexet noterade en nedgång om -0,1%, medan japanska Nikkei225-indexet stängde på minus -0,8%. Indexutvecklingen ovan är i svenska kronor räknat.

Rapportsäsongen för det tredje kvartalet smygstartar denna vecka med Samsung Electronics. Fokus tror vi kommer att vara på bolagens framtidsutsikter, snarare än vinsterna här och nu. Vi befinner oss i ett fallande ränteläge, där bolag med svagare balansräkning kan gynnas kortsiktigt från lägre upplåningskostnader och diskonteringsfaktor. När vi tar en helikoptervy över utvecklingen och blickar framåt så sänks faktiskt räntan av en anledning - en tro om ytterligare konjunkturförsvagning. Bolagen som går vinnande ur scenariot ovan har enligt oss en stark balansräkning, med möjlighet att förvärva svagare bolag till attraktiva värderingar, arbeta flexibelt med sin balansräkning och anpassa produktutbudet i relation till efterfrågan. De vinnande bolagen har sannerligen även en skalbar modell och en produkt/tjänst som är av betydande vikt för bolagsdriften.

Våra innehav i bolag som Apple, Alphabet och Facebook tangerar väl med ovan nämnda strategi. Apple har en betydande nettokassa på uppemot 102 miljarder dollar. Samtidigt balanseras exponeringen upp med bolag inom starka strukturella trender som t.ex. cybersecurity, där vi också finner ett flertal intressanta uppköpskandidater. Till detta adderas exponeringen mot den relativt sett icke korrelerade hälsovårdssektorn, där vi bl.a. äger aktier i Novo Nordisk.

Under veckan reducerade vi innehavet i japanska Softbank, där förtroendet för visionären och vdn Masayoshi Son har försvagats efter nyheterna om optimistiska värderingar av onoterade tillgångar.

Räntor och valutor
Veckan präglades av svaga makrodata där framför allt inköpschefsindex både i Europa och USA kom in svagt. Det bidrog till ett svagt sentiment och kreditspreadarna gick isär. Samtidigt föll räntan på statsobligationer vilket gjorde att våra innehav i EUR och USD ändå klarade sig bra. Dessa valutor har ju oftast ett inslag av både kredit- och ränterisk.

I SEK- och NOK-marknaden var det fortsatt övervägande köpintressen, även om trycket från säljsidan har ökat jämfört med tidigare veckor. Vi drog ner något i exponeringen i Stora Enso, Jyske Bank, Ellevio, Millicom och Klövern. Anledningen är att samtliga handlar på sin starkaste nivå för året och givet att risksentimentet i övriga marknader är mer negativa, anser vi att det är ett bra tillfälle att ta hem vinst.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,19 %
-0,09 %
-0,42 %
-0,87 %
-3,20 %
-0,54 %
YTD
5,5 %
9,1 %
18,0 %
26,3 %
13,2 %
26,4 %

Nyhetsveckan

  • US stocks shake off weak services data and Close higher [FT, den 3 oktober 2019]

Inför veckan

mån, Industriorderingång
tis, Affärsklimatindex
tis, Orderingång för Industrin
ons, Lediga jobb
tors, Konsumentprisindex
tors, Konsumentprisindex
tors, Konsumentprisindex
fre, Sysselsättning

Värdeutveckling

Klicka här för PDF