Naventi Fonder AB
Måndag, 3 februari 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • Coronaviruset påverkar marknaden, men cybersäkerhetsbolagen går starkt
  • Amazon, vårt största aktieinnehav, krossar förväntningarna med Q4-rapporten
  • Vi deltar i emissionen från Stillfront

Förvaltarkommentar

Aktier
Coronaviruset fortsätter att driva marknaden och World Health Organization (WHO) utlyste globalt hälsonödläge. Svensk konjunkturbarometer steg i januari till följd av ökat förtroende i tillverkningsindustrin. Den amerikanska centralbanken, FED, lämnade som väntat räntan oförändrad. Kommunikationen kring inflationen är fortsatt duvaktig.

På indexnivå noterade det kinesiska indexet HangSeng en nedgång om -5,1%, japanska Nikke225 föll -1,1%, medan det svenska indexet OMXS30 stängde veckan på -1,6%. Det breda europeiska indexet EuroStoxx600 noterade en nedgång om -1,9%, medan amerikanska S&P 500 stängde veckan på -1,5%. Samtliga index redovisas i svenska kronor.

Bolagsrapporterna fortsätter att strömma in och vi noterar att fyra av våra största aktieinnehav överraskade på uppsidan, något som resulterade i positiv kursreaktion. Bolagen i fråga är Amazon, Apple, Microsoft och Mastercard, som handlades upp på rapporterna.

Apple visar på en tydlig återhämtning med ökad efterfrågan av Iphone 11, samtidigt som vi inväntar ett antal 5G-telefoner under 2020. Den kinesiska efterfrågan var starkare och Apples omsättning steg med 9%, en ökning med 7,5 miljarder dollar jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Amazon, vårt största innehav i fonderna redovisar kvartalssiffror som krossar förväntningarna. Bolaget investerar kraftigt för att avvärja rivaler i flera viktiga delar av sin verksamhet. Molntjänsterna påvisade en tillväxt om 34% (exkl. valutaeffekt) samtidigt som dess operativa marginal ökade med 1%. Bolagets rörelseresultat landade på 3,9 miljarder dollar, att jämföra med marknadens förväntningar på 2,7 miljarder dollar.

Något tyngre var det för Facebook, där marknaden oroar sig för kostnadssidan. Samtidigt ser vi fina tillväxtsiffror i deras kärnverksamhet och antalet användare ökade under kvartalet och överstiger nu 2,5 miljarder.

Våra temabaserade investeringar inom cybersäkerhet och mjukvara visar påfallande motstånd mot oroligheterna kring Coronaviruset och vi noterar att flertalet av våra bolag inom segmentet gynnats av oroligheterna. Även vår exponering mot fastighetssektorn påvisar liknande fenomen med relativt god resistens mot denna typ av makrohändelser, medan Kina-exponerade namn tyngs mer.

Räntor och valutor
Företagsobligationsmarknaderna fortsätter att handla väldigt starkt både i Norden och i EUR. De flesta emissionerna är kraftigt övertecknade och kreditspreadarna går ihop.

Under veckan deltog vi i emissioner från Stillfront och Stenvalvet i SEK samt i Hurtigruten i EUR. Stillfront är ett bolag vi ägt obligationer i under en längre tid. Under den perioden har bolaget växt kraftigt både organiskt och via förvärv. Trots att avkastningen på obligationen nu är betydligt lägre än när vi började investera i bolaget, tycker vi det fortfarande är bra värde. Efter att ha träffat bolaget ett antal gånger känner vi stor tilltro till deras strategi och starka förmåga att generera positiva kassaflöden.

Stenvalvet är ett nytt bolag i våra portföljer. Det är ett relativt litet bolag med ett fastighetsvärde på 12 miljarder. Fokuset är på fastigheter inom samhällstjänst och deras största hyresgäster är bl.a. Polismyndigheten, domstolar, Skatteverket. Bolaget ägs till 99.6% av Kåpan Pension, Svenska Kyrkans Pensionsstiftelse och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Tack vare bolagets långa hyreskontrakt, ägarbild och goda geografiska spridning, har bolaget en BBB+ rating.

Även Hurtigruten är en nytt namn i portföljerna. Trots en stor emissionsvolym på 300m EUR var orderboken övertecknad med över 3 gånger. Obligationsägarna har säkerhet i två helt nya hybriddrivna fartyg, vilket är de första expeditionsfartygen i världen.

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi*
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,18 %
-0,16 %
-0,45 %
-0,85 %
-1,63 %
-1,88 %
YTD
1,07 %
1,94 %
3,33 %
5,69 %
0,64 %
2,33 %

Nyhetsveckan

  • Microsoft revenue floats higher on cloud platform [FT, den 30 januari 2020]

Inför veckan

Mån, Tillväxtindex
Mån, Inköpschefsindex tillverkningssektorn
Mån, Inköpschefsindex tillverkningssektorn
Mån, Tillverkningsindex
Tis, Räntebesked
Tis, Inköpschefsindex byggsektorn
Ons, Inköpschefsindex tjänstesektorn
Ons, Samlat inköpschefsindex
Ons, Detaljhandelssiffror
Ons, Förändring i sysselsättning
Ons, ISM prisindex
Tor, Industriorderingång
Fre, BNP
Fre, Arbetslöshetssiffror
Fre, Förändring i sysselsättning
Fre, Ivey inköpscefernas index

Värdeutveckling

Klicka här för PDF