Naventi Fonder AB
Måndag, 10 februari 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • Kina tillför likviditet om 173 miljarder USD och reducerar tullar mot USA
  • Den amerikanska IT-sektorn visar god vinsttillväxt
  • Vi ökar obligationsinnehavet i Heimstaden och deltar i Telias nyemission

Förvaltarkommentar

Aktier
Svensk industri-PMI överraskade under veckan positivt och noterades för första gången sedan augusti 2019 på nivåer som indikerar tillväxt. Bättre trend noterades även för euroområdet och USA. Den kinesiska staten möter upp effekterna på ekonomin från Coronaviruset genom att sänka tullar på varor mot USA till ett värde av 75 miljarder USD, samtidigt som de tillför 173 miljarder USD i likviditet till marknaden.

På indexnivå steg det kinesiska indexet HangSeng med 4,4%, svenska OMXS30 genererade en uppgång om 3,7%, medan det breda amerikanska indexet S&P500 stängde veckan på plus 3,4%. Det europeiska indexet EuroStoxx600 noterade en uppgång om 2,3%, medan japanska Nikkei225-indexet stängde veckan på plus 1,6%. Samtliga index redovisas i svenska kronor.

Vi fortsätter att fokusera på bolagsrapporterna, där cirka 20 av våra portföljbolag redovisade sina kvartalsrapporter under veckan. Av dessa påvisade 64% av de amerikanska bolagen en vinst per aktie över marknadens förväntningar med bolagen inom informationsteknologi som draglok. Motsvarande siffra för Norden kom in svagare och landade på 14%, men överraskade mer positivt sett till omsättningen.

Rapporten från ABB visade inga större överraskningar, men vi ser att de är på rätt väg och noterar flertalet katalysatorer i närtid, samtidigt som de är positionerade inom strukturella trender med miljöfokus och elektrifiering. Björn Rosengren är på väg in som ny vd, en person som gjort ett fantastiskt arbete under ett antal år på Sandvik. Även likviden från avknoppningen av "Power Grids" området är på ingång, motsvarande omkring 5 miljarder och när vi blickar framåt ser vi ett scenario där fler avknoppningar kan bli aktuella, för att skapa ett mer renodlat bolag. Vidare väntas stundande transformeringsprogram generera 500 miljoner dollar i kostnadsbesparingar.

Alphabet, Googles moderbolag, redovisade räkenskaper som inte rosades av marknaden och aktien pressades på nedsidan under rapportdagen, för att senare återhämta sig och stängde veckan på plus 3,5% och 14,1% i år. När vi eliminerar bruset och kortsiktiga förväntningar, noterar vi ett bolag med en molnverksamhet som visar en tillväxt omkring 50%, kraftig nettokassa och stabil balansräkning som möjliggör för aktieåterköp, vilket de också gör.

Under veckan viktade vi upp Facebook, där vi tycker de gör rätt i att investera för framtiden och stärka upp den regulatoriska delen i verksamheten. Investeringarna uppskattades inte av marknaden, men vi anser att reaktionerna var överdrivna och passade på att öka innehavet när aktien föll omkring 10%.

Räntor och valutor
Den goda riskaptiten i kreditmarknaderna höll i sig under veckan. De flesta emissioner som görs både i Norden och EUR är kraftigt övertecknade, vilket är ett tydligt tecken på att efterfrågan för tillfället är större än utbudet.

När rapportperioden är över kan vi dock förvänta oss mer nyemissioner. Samtidigt är nivåerna i EUR lägre än i SEK för tillfället. Det betyder att de bolagen som kan välja, tenderar att emittera i EUR marknaden istället.

Under veckan ökade vi innehavet något i Heimstaden samtidigt som vi minskade i Resurs Bank. Vi deltog även i Telias emission i EUR, som var övertecknad mer än sex gånger - Telia emitterade 500m EUR men fick in bud för 3.2mdr EUR!

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,12 %
0,55 %
1,08 %
1,93 %
3,73 %
2,94 %
YTD
1,19 %
2,51 %
4,45 %
7,72 %
4,40 %
5,34 %

Nyhetsveckan

  • China seeks to restart economy despite virus outbreak [FT, den 9 februari 2020]

Inför veckan

Mån, Konsumentprisindex
Tis, Arbetslössiffror
Tis, BNP
Tis, Tillverkning och produktion
Tis, Lediga jobb
Ons, Räntebesked
Ons, Industriproduktion
Ons, Råoljelager
Ons, Prognos för hösten
Tor, Konsumentprisindex
Fre, BNP
Fre, Detaljhandelssiffror

Värdeutveckling

Klicka här för PDF