Naventi Fonder AB
Måndag, 11 maj 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • Börserna trotsar dystra jobbsiffror och flertalet av bolagsrapporterna tas emot väl av marknaden
  • Vi ökar innehavet i ServiceNow
  • Vi köper obligationer (IG) utgivna av Ericsson, Swedbank, Nordea, Heimstaden Bostad och DSV

Förvaltarkommentar

Aktier
Börserna trotsar dystra jobbsiffror och flertalet av bolagsrapporterna för Q1 tas emot väl av marknaden. Vidare har återhämtningen av oljepriset stabiliserat börserna. Volatilitetsindexet, Vix, var under 30-nivån, första gången sedan februari, och flertalet länder är i startgroparna för att öppna upp samhällena igen.

På indexnivå steg det breda amerikanska indexet S&P500 0,5%, följt av japanska Nikkei225-indexet som genererade en uppgång om 0,1%. Det breda europeiska indexet EuroStoxx600 noterade en nedgång om -0,5%, svenska OMXS30-indexet -0,9%, medan kinesiska HangSeng stängde veckan -2,7%. Samtliga index redovisas i svenska kronor.

Under veckan ökade vi innehavet i ServiceNow. Bolaget som tillhandahåller infrastrukturlösningar i molnet visade på god utveckling i samband med kvartalsrapporten. Förutom att prenumerationsintäkterna steg med 34%, så tar vi fasta på bolagsledningens prognoser, där tillväxtsiffrorna för kommande kvartal och helår nedjusterades mindre än väntat.

Twilio var veckans rökare, med en kraftig kursreaktion i samband med bolagets kvartalsrapport. Bolaget utvecklar och publicerar olika lösningar inom internet-infrastruktur, med Facebooks tjänst WhatsApp som stor kund. Twilio har varit en solklar vinnare inom "stay-at-home-economy", och snabbt kunnat distribuera sina digitala kommunikationslösningar.

Även NovoNordisk, det danska sjukvårdsbolaget med verksamhet inom insulin/diabetes-produkter, visade solida siffror där räkenskaperna till viss del gynnats tack vare ett bunkringsbeteende hos kunderna.

På fastighetsfronten levererade både Balder och Stendörren bra rapporter, där vi ser den sistnämnda som långsiktig vinnare på e-handelstrenden. Vidare har Stendörren nyligen genomfört refinansiering av banklån och besitter en tillgänglig likviditet om 550 mSEK. Deras exponering mot sektorer som drabbats av Covid-19 är ytterst begränsad och det har inte skett några hyreslättnader i någon större utsträckning.

Räntor och valutor
Kreditmarknaden var ganska avvaktande under veckan som bjöd på många bolagsrapporter och makrostatistik. Vad gäller bolagens rapporter ger dessa inte så mycket ledning om framtiden, då stora delar av Q1 2020 var opåverkade av Covid-19 och nedstängningen av samhället. Få bolag vågar lämna en prognos om framtiden, så vi får vänta till Q2 för att få en bättre vägledning.

Under förra veckan sänkte den norska centralbanken, Norges Bank, överraskande sin ränta till noll, vilket är den lägsta nivån de någonsin haft.

Ekobrottsmyndigheten anhöll under förra veckan fastighetsbolaget SBBs grundare, storägare och VD, Ilija Batljan, misstänkt för insiderbrott, och för att kort därefter släppa honom. Dock kvarstår misstankarna och S&P gick i slutet av veckan ut med att man sätter kreditbetyget på ”negative watch” p.g.a. den ökade osäkerheten runt SBB. Mer glädjande var att SAS fick en kredit på 3,3 miljarder SEK garanterad av svenska och danska staten.

Vi köpte under veckan obligationer utgivna av Ericsson, Swedbank, Nordea, Heimstaden Bostad och DSV. Samtliga tillhör kategorin Investment Grade och vi ser en begränsad kreditrisk i bolagen. Det danska transportbolaget DSV tillhör en sektor som har sina utmaningar i en vikande konjunktur. Men vi tycker om att dom är väl diversifierade inom sitt område och har dessutom ett starkt kassaflöde.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
-0,05%
0,83%
1,96%
3,35%
-0,93%
0,14%
YTD
-4,95%
-2,62%
1,19%
6,51%
-11,15%
-8,49%

Nyhetsveckan

  • US and China say trade talks on track despite coronavirus tensions [Financial Times, den 8 maj 2020]

Inför veckan

Mån, Arbetslöshetssiffror
Tis, BNP
Tis, Konsumentprisindex
Ons, BNP
Ons, Konsumentprisindex
Ons, Råoljelager
Fre, Konsumentprisindex
Fre, BNP
Fre, Lediga jobb

Värdeutveckling

Klicka här för PDF