Naventi Fonder AB
Måndag, 18 maj 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • Jerome Powell tror inte på negativ ränta i USA
  • Bra kvartalsrapporter från Nibe och Addtech
  • Vi ökade obligationsinnehaven i Heimstaden Bostad och ÅF Pöyry

Förvaltarkommentar

Aktier
Jerome Powell, centralbankschef i USA, meddelade att negativa räntor inte skulle vara ett bra alternativ och spår samtidigt en tuff framtid för ekonomin. I Sverige meddelade finansminister Magdalena Andersson att korttidspermitteringarna kommer att kraftigt överstiga tidigare budget och beräknas nu kosta 95 miljarder kronor. Volatiliteten är fortsatt på nivåer över 30, men har kommit ner kraftigt från tidigare topp.

På indexnivå noterade det svenska indexet OMXS30 en nedgång om -4,4%, europeiska EuroStoxx600 -2,9%, medan amerikanska S&P500-indexet stängde veckan på -1,1%. Det japanska indexet Nikkei225 noterade en nedgång om -0,3%, medan kinesiska HangSeng-indexet stängde veckan på -0,7%. Samtliga index redovisas i svenska kronor.

På rapportsidan kunde vi under veckan glädjas åt vårt småländska innehav, Nibe, som lyckats navigera väl. Nettoomsättningen steg med 10% och resultatet efter skatt blev 434 miljoner kronor, att jämföra med 416 miljoner kronor i motsvarande kvartal 2019. Deras produkter med tydlig anknytning till hållbarhet påvisade god efterfrågan, vilket kompenserade för svagare segment som t.ex. fordonsindustrin.

Även rapporten från portföljbolaget Addtech, som under hösten drabbades av en omfattande cyberattack, togs emot väl av marknaden med en positiv kursreaktion efter att både omsättning och vinst kom in starkt. Ledningen uppger att flera enheter såg minskad efterfrågan i slutet av mars inom verkstadsindustrin och specialfordon, vilket kompenserades genom ökad efterfrågan från kunder inom medicintekniska produkter.

Något svagare var räkenskaperna från laxodlaren Mowi, där låga kilopriser på lax påverkade bolaget negativt. Men vi ser bolaget som långsiktig vinnare på en global trend mot mer hälsosam föda och Mowi har arbetat hårt med hållbarhetsfrågor, något vi anser kommer gynna kursutvecklingen över tid.

Ett av våra två japanska innehav, Nihon M&A Center påvisade solida räkenskaper. Bolaget som erbjuder rådgivning när en potentiell sammanslagning/uppköp av bolag ska äga rum. Omsättningen ökade omkring 12% och med god kostnadskontroll lyckades de även visa på positiv marginalexpansion. Då många bolag haft det tufft och tappat i värde, spår vi en ökad M&A-aktivitet framöver, något som skulle gynna Nihon M&A Center.

Räntor och valutor
Veckan bjöd på något försämrad riskvilja där europeiska kreditindex handlade något svagare. Även SEK-marknaden var avvaktande med fokus på rapporter. Fortfarande är det väldigt få nyemissioner i marknaden, vilket gör att omsättningen blir lägre.

Ett av våra fonders största emittenter är Heimstaden Bostad. Förutom att vi föredrar fastighetsbolag inom bostäder (hyresrätter) gillar vi deras ägarlista med Alecta på 45%. På Heimstadens bolagsstämma i veckan meddelades att bolaget stärker sitt egna kapital med 5,65 miljarder kronor genom en riktad nyemission. Alecta stod för drygt 3,5 miljarder kronor, vilket stärker vår positiva vy på bolaget med starka engagerade ägare. Samtidigt meddelades att bolaget valt Nordeas tidigare VD, Casper von Koskull, till ny styrelseordförande. Under förra veckan ökade vi obligationsinnehavet i Heimstaden Bostad.

Vi ökade även obligationsinnehavet i ÅF Pöyry (SEK). Bolaget har likt många andra bolag utmaningar på kort sikt. Men vi är övertygade om att det ökade fokuset på infrastruktursatsningar, förnybar energi och trenden mot ökad digitalisering, kommer gynna att bolaget på lång sikt.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,28%
0,09%
0,12%
0,08%
-4,40%
-1,30%
YTD
-4,68%
-2,53%
1,32%
6,60%
-15,06%
-9,68%

Nyhetsveckan

  • German GDP shrinks by 2.2% in first quarter [Financial Times, den 15 maj 2020]

Inför veckan

Mån, Bruttonationalprodukt
Tis, Bygglov
Tis, Finansanalytikers förtroendeindex
Ons, Konsumentprisindex
Ons, Konsumentrprisindex
Ons, Råoljelager
Tors, Ansökningar om arbetslöshetsersättning
Fre, Inköpschefsindex
Fre, Inköpschefsindex

Värdeutveckling

Klicka här för PDF