Naventi Fonder AB
Måndag, 8 juni 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • Europeiska centralbanken utökar stödköpen och lyfter marknadshumöret
  • Stark rapport från Crowdstrike inom vårt tema cybersäkerhet
  • Vi ökar aktieinnehavet i fastighetsbolaget Aroundtown
  • Vi köper obligationer utgivna av Tele2 och Ellevio

Förvaltarkommentar

Aktier
Under veckan steg de globala börserna trots fortsatta protester i USA och en upptrappad konflikt mellan Kina och USA. Optimismen och riskviljan är starkt kopplad till öppningen av flertalet ekonomier samtidigt som den Europeiska centralbanken, ECB, utökar stödköpsprogrammet, PEPP, med 600 miljarder euro till totalt 1.350 miljarder euro.

På indexnivå steg det svenska storbolagsindexet OMXS30 6,2%, europeiska EuroStoxx600-indexet noterade en uppgång om 6,3%, medan kinesiska HangSeng-indexet stängde veckan på plus 5,7%. Det amerikanska indexet S&P500 noterade en uppgång om 2,3% och japanska Nikkei225-indexet stängde veckan på plus 0,1%. Samtliga index redovisas i svenska kronor.

Ett av de sista bolagen i vår portfölj att rapportera för första kvartalet var Crowdstrike. Bolaget som ingår i vårt tema cybersäkerhet, följer vår förväntade trend väl och levererade siffror över förväntan. I takt med ökat hemarbete och online-aktivitet har kunderna strömmat in till bolaget. Intäkterna ökade med 85% samtidigt som bolaget påvisar en stark ökning av fritt kassaflöde. Företagsledningen ser fortsatt stark efterfrågan framöver och höjer försäljningsprognosen med 5% för helåret.

Under veckan ökade vi innehavet i det tyska fastighetsbolaget Aroundtown, där vi ser en attraktiv värdering med tilltagen rabatt på bokfört värde. Vidare bör bolaget gynnas framöver i takt med att ekonomierna så sakta öppnar upp. Kvartalsrapporten visade på god tillväxt från hyresintäkter och bolagets likviditet, som toppade på 3 miljarder euro, agerar som en utmärkt buffert för framtiden.

Vi skalade även upp vår position något i sjukvårdsbolaget Veeva Systems, ett bolag som tillhandahåller molnbaserade lösningar och verktyg för sjukvårdssektorn. En verksamhet vi ser positivt på även efter Covid-19.

Räntor
Veckan präglades av fortsatt god riskvilja för företagsobligationer. Antalet nyemissioner har också ökat men fortfarande är det främst bolag med bättre kreditbetyg.

ECB lämnade som väntat räntan oförändrad och utökade sitt stödköpsprogram, se ovan. Programmet är tänkt att pågå till minst juni 2021. Det var en större volym än marknaden hade räknat med och befäster uppfattningen att vi kommer att ha låga räntenivåer under överskådlig framtid. Det i sin tur gör att marknadens aptit för mer riskfyllda tillgångar som t.ex. aktier och företagsobligationer, bör vara fortsatt hög.

Under veckan ökade vi innehavet i Stora Enso och köpte även obligationer utgivna av Sampo. Vi deltog även i emissioner från Tele2 och Ellevio som båda mottogs väl och var övertecknade. Samtliga av dessa obligationer är Investment Grade. Samtidigt minskade vi vårt innehav i inkassoföretagen B2 Holding samt i Bayport, då vi i dessa bolag ser stor osäkerhet och utmanande period framöver.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,59%
0,74%
0,60%
0,45%
6,18%
3,18%
YTD
-3,48%
-0,85%
3,13%
8,72%
-1,59%
-5,11%

Nyhetsveckan

  • ECB boosts bond-buying stimulus package by €600bn [Financial Times, den 4 juni 2020]

Inför veckan

Mån, Bruttonationalprodukt
Tis, Bruttonationalprodukt
Ons, Räntebeslut
Tors, Konsumentprisindex
Tors, Arbetslöshetssiffror

Värdeutveckling

Klicka här för PDF