Naventi Fonder AB
Måndag, 15 juni 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • Oro för en andra våg av Coronaviruset pressade börserna mot slutet av veckan
  • Adobe Inc levererar solida räkenskaper och gynnas av "den nya ekonomin"
  • Vi deltar i Cibus emission av obligationer

Förvaltarkommentar

Aktier
Oro för en andra våg av Coronaviruset pressade börserna mot slutet av veckan. USAs centralbank, FED, lämnade som väntat räntan oförändrad och tror på en stillastående räntebana under kommande år framöver. Samtidigt spår FED en viss normalisering i arbetslöshet samt inflation när de blickar framåt.

På indexnivå noterade det svenska storbolagsindexet OMXS30 en nedgång om -7%, europeiska EuroStoxx600-indexet sjönk 4,3%, medan amerikanska S&P500-indexet stängde veckan på -3%. Det kinesiska HangSeng-indexet stängde veckan oförändrat medan japanska indexet Nikkei225 stängde på plus 1,5%. Samtliga index redovisas i svenska kronor.

Vi har nyss avslutat rapportsäsongen för årets första kvartal, men i vanlig ordning är portföljbolaget Adobe först ut att redovisa Q2-siffrorna. Hemarbete och "den nya ekonomin" har gjort att allt fler kunder fått upp ögonen för deras produkter/tjänster, vilket skapar positiva utfall när det kommer till omsättning och vinst. Jämfört med andra kvartalet 2019 steg bolagets intäkter med 14% och med en inte lika accelererande kostnadsbas vad gäller försäljning och marknadsföringsbudget, lyckades Adobe öka nettovinsten med imponerande 35%. Däremot är det fortsatt svårt för bolagen att ta fram relevanta prognoser, varvid Adobe, likt de flesta andra, drar tillbaka tidigare lämnad helårsprognos.

I övrigt har vi sett relativt god resistens under en mer turbulent vecka från våra kärninnehav, där flertalet av våra innehav inom t.ex. sjukvårdssektorn, försäkringsbranschen och dagligvaruhandel presterat väl i förhållande till marknaden i stort.

Räntor
Senaste tiden har bjudit på god riskvilja i kreditmarknaden, men senaste veckan har det varit lite mer avvaktande bland investerarna. Anledningen är börsen, som styr mycket av riskmiljön för tillfället och där nyheter om ökad smittspridning i USA fick en negativ påverkan även på räntemarknaden. Veckans höjdpunkt var annars FEDs möte. Som förväntat lämnade man räntan oförändrad inom intervallet 0-0.25% och att räntan kommer befinna sig på den låga nivån till slutet av 2022.

Emissionerna som genomförs är framförallt i bolag med bättre kreditbetyg (Investment Grade). Vi förväntar oss se att emissionerna fortsätter några veckor tills dess att semesterperioden börjar.

Under förra veckan deltog vi i en nyemission från Cibus i EUR (HY). Cibus äger fastigheter inom dagligvaruhandeln och bolaget har en stabil intjäning med långa hyresavtal. Precis som tidigare har vi en väl tilltagen kassa att använda när bra läge uppstår.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,30 %
0,79 %
1,12 %
1,57 %
-7,02 %
-2,33 %
YTD
-3,19 %
-0,06 %
4,29 %
10,43 %
-8,50%
-7,32 %

Nyhetsveckan

  • US new jobless claims at 1.5m as hiring slowly returns [Financial Times, den 11 juni 2020]

Inför veckan

Mån, Industriproduktion
Tis, Penningpolitiskt uttalande
Tis, Förändring arbetssökande
Tis, Detaljhandelssiffror
Ons, KPI
Ons, KPI
Ons, Råoljelager
Ons, Arbetslöshetssiffror
Tors, Räntebeslut
Fre, Detaljhandelssiffror

Värdeutveckling

Klicka här för PDF