Naventi Fonder AB
Måndag, 22 juni 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • Börsglädje efter att USAs centralbank meddelar att de inleder köp av individuella företagsobligationer
  • Vi ökar aktieinnehavet i Bakkafrost
  • Vi köper gröna obligationer utgivna av Grieg Seafood (NOK)

Förvaltarkommentar

Aktier
Det blev börsglädje efter att USAs centralbank, FED, meddelade att de inleder köp av individuella företagsobligationer. Samtidigt visar statistik på stigande försäljningspriser av svenska bostäder. Dock kvarstår oron för coronaviruset, där marknaden kortsiktigt slits mellan hopp och förtvivlan inför en eventuell andra våg av spridning.

På indexnivå steg det svenska storbolagsindexet OMXS30 med 3,8%, europeiska EuroStoxx-indexet noterade en uppgång om 3,3%, medan det amerikanska indexet S&P500 stängde veckan på plus 5,7%. Det japanska indexet Nikkei225 genererade en uppgång om 1,1%, medan kinesiska HangSeng-indexet stängde på plus 1,8%. Vänligen notera att utvecklingen avser torsdag till torsdag p.g.a. helgdag. Samtliga index redovisas i svenska kronor.

Under veckan ökade vi innehavet i ett av våra kärninnehav, Bakkafrost. Laxodlaren drabbades av dålig publicitet efter att spår av coronaviruset hittats på en skärbräda. Efter kontroller visade det sig att spåren kommer troligtvis från annat håll. Vi såg den kraftigt negativa kursreaktionen som ett bra tillfälle att öka vårt innehav i det relativt ocykliska bolaget.

Inom den svenska fastighetsexponeringen har vi sett en god återhämtning under senare tid, där vårt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget har gått starkt. Bolagets vd, Ilja Batljan, friades för en tid sen från misstankar om insider-handel och sedan dess har planerade avvecklingar av diverse fastigheter lyckats genomföras på högre nivåer än förväntat. Förutom dessa positiva nyheter kring bolaget kunde vi i veckan ta del av nya mål i samband med deras kapitalmarknadsdag, där bl.a. tillväxtmålen höjs från 12% till 15% och samtidigt bibehålls målet om att vara klimatneutrala år 2030.

Räntor och valutor
Den goda riskviljan i företagsobligationer fortsatte under veckan mycket tack vara FEDs besked att även börja köpa individuella företagsobligationer (Investment Grade) som tillägg till ETF:er. Programmet har en total volym på 750 miljarder USD.

Bank of Japan, BOJ, lämnade sin ränta oförändrad i förra veckan. Däremot fortsätter BOJ med sin s.k. ”yield curve control” vilket innebär att de köper så mycket statsobligationer som behövs för att hålla 10-års ränta runt 0%.

Under förra veckan köpte vi obligationer i Grieg Seafoods emission (NOK). Det var en grön obligation som skall finansiera projekt som verkar för lägre koldioxidutsläpp och en miljömässig hållbar fiskproduktion. Emissionen mottogs väldigt väl av marknaden och var övertecknad.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,26%
1,50%
2,79%
4,55%
3,77%
4,39%
YTD
-2,98%
1,12%
6,55%
14,31%
-5,05%
-4,45%

Nyhetsveckan

  • Powell warns Congress against withdrawing stimulus [Financial Times, den 18 juni 2020]

Inför veckan

Mån, Befintlig husförsäljning
Tis, Inköpschefsindex
Ons, Affärsklimatindex
Tors, Bruttonationalprodukt
Fre, Utlåningstillväxt till hushåll
Fre, Michigans konsumentförtroendeindex

Värdeutveckling

Klicka här för PDF