Naventi Fonder AB
Måndag, 29 juni 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • Tillväxtprognos från IMF samt oro för europeiska tullar tynger börserna
  • Amazon gör stort förvärv inom självkörande bilar
  • Vi köper obligationer i Statnett, Nortura och Bulk Industries (NOK)

Förvaltarkommentar

Aktier
Svagare tillväxtprognos från IMF och risk för europeiska tullar tyngde de globala börserna. I USA minskade antal nyinskrivna arbetslösa, samtidigt som makroindikatorer stärktes i Europa.

På indexnivå sjönk det breda amerikanska indexet S&P500 med -4,6%, kinesiska HangSeng-indexet genererade en nedgång om -0,6%, medan tyska EuroStoxx600-indexet stängde veckan på -2,2%. Det svenska indexet OMXS30 noterade en nedgång om -0,6% och japanska Nikkei225-indexet noterade -0,77%. Samtliga index redovisas i svenska kronor.

Vårt största aktieinnehav, Amazon, har utvecklats starkt under året med en kursuppgång om 45%. Under veckan breddade Amazon sin portfölj och investerar över 1,2 miljarder dollar i Zoox, deras största förvärv inom självkörande bilar hittills. Vi spår en god tillväxt inom området och ser positivt på förvärvet som positionerar Amazon väl inför framtiden.

Inom banksektorn erhöll SEB i förra veckan en anmärkning samt sanktionsavgift på 1 miljard kronor från Finansinspektionen för bristfälligt arbete mot penningtvätt i Baltikum. I USA meddelade centralbanken Federal Reserve att utdelningar kommer att begränsas samt att aktieåterköp kommer att förbjudas för de amerikanska stor-bankerna. Vi bibehåller fortsatt undervikt inom banksektorn och ser attraktivare riskbelöning inom andra sektorer.

Räntor och valutor
Riksviljan i kreditmarknaden var neutral under veckan. I den nordiska marknaden var det ett flertal emissioner som marknaden fokuserade på och omsättningen i sekundärmarknaden var därmed låg.

När vi nu närmar oss semesterperiod och även snart kvartalsrapporter kommer emissionerna bli färre. Det i sin tur betyder ett minskat utbud i marknaden, vilket leder till att företagsobligationer kommer med stor sannolikhet att klara sig bra den närmaste tiden, även om vi skulle få en miljö med sämre riskvilja.

Under veckan deltog vi i emissioner som samtliga var utgivna i NOK. Vi köpte således obligationer utgivna av Statnett, elbolag ägt av norska staten, Nortura, som är Norges största producent av mat samt Bulk Industries som äger och driver datacenter, fibernätverk samt fastigheter med fokus på lager/logistik.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,02%
0,20%
0,33%
0,46%
-0,62%
-3,43%
YTD
-2,97%
1,33 %
7,00 %
14,99%
-5,64%
-7,72%

Nyhetsveckan

  • Amazon acquires self-driving start-up Zoox for over $1.2bn [Financial Times, den 26 juni 2020]

Inför veckan

Mån, Förväntad husförsäljning
Tis, PMI
Tis, BNP
Tis, KPI
Ons, Sysselsättningssiffror
Ons, Arbetslöshetsstatistik
Tors, Arbetslöshetssiffror
Fre, Inköpschefsindex

Värdeutveckling

Klicka här för PDF