Naventi Fonder AB
Måndag, 27 juli 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • EU-länderna överens om stödpaket, men arbetslöshetssiffror och geopolitisk oro tynger
  • Microsoft överträffar förväntningarna i samband med kvartalsrapporten

Förvaltarkommentar

EU-länderna överens om utformningen av stödpaket och nya framsteg inom medicin mot Covid-19, men ökad geopolitisk oro mellan USA och Kina tyngde de globala börserna. Arbetslöshetssiffrorna i både USA och Sverige var något lägre än väntat och lanseringen av nästa amerikanska stödpaket fördröjs, vilket pressade valutan.

På indexnivå noterade det kinesiska indexet HangSeng en nedgång om -3,4%, amerikanska S&P500 genererade en nedgång om - 2,2% medan det breda europeiska indexet EuroStoxx600 stängde veckan på -1,6%. Det svenska indexet OMXS30 noterade en nedgång om -1,1%, medan japanska Nikkei225-indexet stängde veckan på -1,8%. Indexutvecklingen ovan är i svenska kronor räknat.

Kvartalsrapporterna fortsätter att strömma in och under föregående vecka var det Microsofts tur att bekänna färg. Här noterar vi ännu ett kvartal med solida siffror, där omsättningen om 38 miljarder USD överträffar marknadens förväntningar med 1,5 miljard. Intäktsströmmar som gynnade Microsoft på "sista raden", där även vinst per aktie överträffade förväntningarna. Det är framförallt försäljning av datorer och hårdvara som levererat starkt, samtidigt som molntjänsterna fortsatt växer stadigt.

Även vårt portföljbolag Canadian National Railway visade goda räkenskaper. Fraktvolymerna har inte avtagit i den utsträckning marknaden befarat och ett ökat fokus på bränsleeffektiviteten i kombination med andra besparingsåtgärder resulterade i bra räkenskaper.

Inom hälsovårdssektorn rapporterade Thermo Fisher Scientific årets andra kvartal. Bolaget som är en underleverantör av instrument och avancerade skanning-produkter. Det var främst försäljningen inom området Life Science som utvecklades starkt med en tillväxt på 52%, men även försäljningen av laboratorieprodukter visade tillväxt. Pandemin har gynnat bolagets försäljningssiffror och aktien har hittills stigit 18,7% räknat i svenska kronor.

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,23%
-0,36%
-1,03%
-2,10%
-1,12%
-1,94%
YTD
-2,20%
1,70%
6,95%
14,13%
-0,36%
-6,78%

Nyhetsveckan

  • Race to be world’s first $2tn company is still on [Financial Times, den 24 juli 2020]

Inför veckan

Mån, Bruttonationalprodukt
Mån, Caixin Tillverkningsindex
Ons, Caixin Tjänsteindex
Ons, ISM för icke tillverkningsindustrin
Tors, Räntebeslut
Fre, Arbetslöshetssiffror

Värdeutveckling

Klicka här för PDF