Naventi Fonder AB
Måndag, 7 september 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • Vinsthemtagningar överskuggar förbättrad arbetslöshetsdata
  • Vi ökar aktieinnehavet i Samhällsbyggnadsbolaget
  • Cybersäkerhetsbolaget Crowdstrike växer snabbare än förväntat
  • Vi köper nyemitterade obligationer utgivna av Fastpartner

Förvaltarkommentar

Aktier
Under förra veckan kom positiv amerikansk arbetslöshetsdata, som dock överskuggades av vinsthemtagningar. Den faktiska arbetslösheten sjönk från 10,2% till 8,4% och i Sverige noterade inköpschefsindexet en ökad tillväxttakt.

På indexnivå noterade det svenska storbolagsindexet OMXS30 en nedgång om -0,8%, amerikanska S&P500-indexet noterade en nedgång om -1%, medan kinesiska HanSeng-indexet stängde veckan på -1,4%. Det breda europeiska indexet EuroStoxx600 noterade en nedgång om -1%, medan japanska Nikkei225 stängde veckan på plus 1,9%. Samtliga index redovisas i svenska kronor.

Förra veckan ökade vi innehavet i det svenska fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget. Vi ser stabilitet i bolagets fastighetsportfölj som består av samhällsfastigheter av ocyklisk karaktär och noterar samtidigt fastighetsaffärer som gjorts på attraktiva nivåer i år, något som motiverar värdet på portföljen. Vi tror att bolaget är en långsiktig vinnare på den förändrade demografiska utvecklingen framöver.

Rapportsäsongen för årets andra kvartal börjar lida mot sitt slut och räkenskaperna har överlag överraskat starkt positivt. Under veckan kunde vi glädjas åt rapporten från vårt portföljbolag Crowdstrike, verksamma inom cybersäkerhetsbranschen. Bolaget gynnas av den så kallade "stay at home economy" och visade återigen en stark intäktsökning om 84%, drivet av ökat hem- och distansarbete. Vi börjar nu se positiva effekter av bolagets skalbara modell med molnbaserade tjänster, där bolaget nu tar stora och snabba kliv mot lönsamhet. Bolaget steg 7% under förra veckan och noterar en avkastning i år om 135% räknat i svenska kronor.

Räntor och valutor
Emissionerna har kommit igång igen efter sommarmånaderna. Men trots ett ökat utbud handlade kreditmarknaden starkt i förra veckan. Så det finns helt klart ett stort behov bland investerarna att köpa företagsobligationer.

Under senaste månaderna har krediter med högre rating (Investment Grade) varit mest populärt bland investerare. Men då dessa kreditspreadar nu kommit ihop markant, börjar intresset öka för krediter med sämre kreditkvalitet, s.k. High Yield.

Under veckan deltog vi i en emission från Fastpartner. Vi tror att bolaget kommer att lyckas med sitt mål att få en Investment Grade-rating inom ett par kvartal, vilket vi tror kommer att påverka priset positivt. Vi deltog även i en emission från Intrum som haft en bra utveckling den senaste tiden. Vi köpte även obligationer utgivna av Svea Ekonomi, då den betalar bra givet deras diversifiering inom sitt segment.

Vi ökade även vårt innehav i Volvo Cars som den senaste tiden börjat se en ökad försäljning men också då bolagets obligationer i SEK handlar betydligt billigare än motsvarande i EUR.

Förvaltarteamet,
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,26%
-0,32%
-0,99%
-2,02%
-0,82%
-0,99%
YTD
-1,12%
5,14%
13,05%
24,60%
0,34%
3,54%

Nyhetsveckan

  • Electric car sales double in UK in August [Financial Times, den 4 september 2020]

Inför veckan

Tis, Bruttonationalprodukt
Tis, Industriproduktion
Tors, Konsumentprisindex
Tors, Ansökningar om arbetslöshetsersättning
Tors, Räntebeslut
Fre, Bruttonationalprodukt
Fre, Konsumentprisindex

Värdeutveckling

Klicka här för PDF