Naventi Fonder AB
Måndag, 14 september 2020

Veckobrev

Sammanfattning

  • Makrostatistiken fortsätter att förbättras, men ett svalare marknadsklimat tyngde börserna
  • Vi ökar aktieinnehavet i svenska fastighetsbolag
  • Vi köper gröna obligationer utgivna av European Energy och Bonheur

Förvaltarkommentar

Aktier
Makrostatistiken fortsätter att förbättras, men ett svalare marknadsklimat tyngde börserna. Den Europeiska centralbanken, ECB, vidtog inga nya åtgärder under torsdagens möte, men betonar fortsatt beredskap att agera om ekonomin behöver ytterligare stöttning.

På indexnivå steg det svenska storbolagsindexet OMXS30 2,2%, följt av europeiska EuroStoxx600 som noterade en uppgång om 2,1%, medan amerikanska S&P500 stängde veckan på -2,1%. Det japanska indexet Nikkei225 noterade en uppgång om 1,4%, medan kinesiska HangSeng stängde veckan på -0,2%. Samtliga index redovisas i svenska kronor.

Under veckan ökade vi innehaven inom svenska fastighetsbolag, med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Vi anser att värderingarna är på attraktiva nivåer, samtidigt som vi har ett fortsatt attraktivt ränteläge och finansieringsnivå för bolagen.

Vi ökade även innehavet i det danska bolaget NovoNordisk som främst utvecklar och säljer diabetesmedicin. Bolaget är av ocyklisk karaktär och påvisade stabil utveckling i samband med senaste kvartalsrapporten, där bolaget lyckades öka vinsten trots stillastående tillväxt. Vidare har en del projekt pausats/försenats p.g.a. Covid-19, något som skapat en positiv pipeline när vi blickar framåt.

Vi går nu in i höstbörsen med hög likviditet i fonderna, vilket ger oss utrymme att agera när tillfälle uppstår och göra attraktiva investeringar. Marknadsfokus är fortsatt på vaccinutvecklingen och det amerikanska valet som äger rum den första veckan i november.

Räntor och valutor
ECB beslutade att lämna räntorna oförändrade, vilket var som förväntat. ECB gjorde inte heller några justeringar på sitt QE-program, utan det förväntas fortsätta till åtminstone juni 2021.

Även denna vecka bjöd på ett flertal emissioner där den goda riskviljan i företagsobligationsmarknaden gör att de flesta blir kraftigt övertecknade. Vi deltog i emissioner från Hexagon i SEK, Bonheur i NOK och European Energy i EUR. Obligationerna som utgavs av Bonheur och European Energy är s.k. gröna obligationer, där investeringarna skall göras inom bl.a. förnybar energi (vindkraft och solenergi). Båda emissionerna var kraftigt övertecknade och intresset för gröna obligationer är stort bland investerarna.

Förvaltarteamet
Naventi Fonder

Avkastning

Strategi
Glob. Föret.
Def. Flex
Bal. Flex
Off. Flex
OMX
Världind. [SEK]
WTD
0,13%
-0,39%
-0,94%
-1,85%
2,24%
-0,77%
YTD
-0,99%
4,73%
11,98%
22,29%
2,58%
-4,67%

Nyhetsveckan

  • ECB to monitor rise of euro after keeping rates on hold [Financial Times, den 10 september]

Inför veckan

Mån, Arbetslöshetssiffror
Mån, Industriproduktion
Tis, Industriproduktion
Tis, Arbetslöshetssiffror
Ons, Detaljhandelssiffror
Ons, Räntebeslut
Tors, Konsumentprisindex
Tors, Nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning
Fre, Michigans konsumentförtroendeindex

Värdeutveckling

Klicka här för PDF